17 June, 2024
Nyheter

Al Iaquinta förklarar varför han är emot ”öppen poängsättning”

Av

Ralph Nordahl

01/04/2022
Al Iaquinta intervju

Med ett decennium av erfarenhet i UFC bakom sig ser Al Iaquinta ingen anledning till att införa ”öppen poängsättning”.

Al Iaquinta vill inte se öppen poängsättning inom MMA

UFC-lättviktaren har fått domslut till sin fördel och emot sig genom karriären men gällande den omdiskuterade frågan om ”öppen poängsättning” borde införas inom MMA så anser Iaquinta att ingenting borde förändras. Istället måste kvalitén bli bättre gällande de individer som ansvarar för poängsättningen.

Iaquinta sade följande om öppen poängsättning i podcasten Heck of a Morning:

It changes everything. That would change the sport. In between rounds, everyone’s going to be looking up at the scoreboard, and how many guys would it really affect? Even with bad judging, it’s almost like it’s part of the sport now.

I’d tell you one thing: if I thought I was up two rounds, and they flashed the scorecards in-between the second and third, and I found out that I was down, I might have a mental breakdown. I might jump over the cage and attack the judges.

I just have a feeling that it sounds good in theory, but then when you add something like that in it just changes the experience. I can understand why it some circumstances it would’ve been useful, but in 99 percent of fighting in the UFC, or MMA, we just need better judging. We need to figure out the judging…. I’d rather just have good judging — then fighters don’t need to know that they’re down.

Det förändrar allting. Det skulle förändra sporten. Alla kommer att kolla på poängsättningen mellan ronderna och hur många personer skulle det egentligen påverka?  Även med dålig poängsättning så är det en del av sporten idag.

Jag kan säga dig en sak: om jag trodde att jag ledde efter två ronder och de visade mig poängkorten mellan den andra och tredje och jag fick reda på att jag låg under så skulle jag kunna drabbas av ett mentalt sammanbrott. Jag skulle kanske hoppat ur från buren och attackerat domarna.

Jag har bara en känsla av att det låter väldigt bra i teorin men när man sedan lägger till något sådant så förändrar det bara upplevelsen. Jag kan förstå att det under vissa omständigheter skulle vara användbart men i 99 procent av fighting inom UFC eller MMA så behöver vi bättre domare. Vi måste fixa poängsättningen…Jag skulle hellre bara ha bra poängsättning, då behöver inte fighters veta att dem ligger under.

Mer spännande att inte veta poängsättningen

Efter att ha fightats i flera tuffa fighter som har gått till domslut så känner Iaquinta att det finns en extra spänning i att inte veta poängsättningen under den sista ronden.

That’s the beauty of fighting sports, the fighters need to go out there without really knowing if they’re winning, if they’re losing, or if they have to go out there and finish. With open scoring, it’s, ‘We have to finish him this round.’ Now, it’s like, you might have to finish. There’s a little bit of mystery in there. But I’m an old school guy and I like the old school ways, it’s been this way forever. I think it would be a lot to do something like that, especially in the UFC.

Det är det som är det vackra med kampsport. Kombattanterna måste gå ut där utan att veta om de leder, om de ligger under, eller om de måste gå ut där och avsluta sin motståndare. Med öppen poängsättning så blir det ”vi måste avsluta honom denna rond”. Just nu är det: ”du kan behöva avsluta honom”. Det ger det hela lite mystik. Men jag är en man av den gamla skolan och gillar det som det är. Det har alltid varit så här. Jag tror att det skulle vara för mycket att göra något sådant, i synnerhet i UFC.

Skribentens kontakt

Senaste nyheterna

Här kan du söka!

Sök