Francis Ngannou

Francis Ngannou: ”Matchen mot Ciryl Gane var mer än en fight”

Elin Sundqvist

Trots allt som pågick i bakgrunden inför UFC 270 berättar Francis Ngannou hur han kunde hålla fokus inför matchen. Allt som hände i media och runt omkring Francis fick honom att kämpa ännu hårdare.  

Francis kämpade mot mer än Ciryl Gane – knäskada strax innan fighten

Så här i efterhand är Francis både glad och stolt att han tog sig igenom de tuffa veckorna innan helgens event. Efter konflikter med UFC och allt prat i media kring bråket mellan Fernand Lopez och Francis, var en knäskada det sista tungsviktsmästaren behövde. Men upplevelsen av alla motgångar säger Francis bara har gjort honom starkare.

I discovered a new side of me. Coming into this fight, I was just about to prove my self. Man I’m a warrior, I gonna do this, I get this regardless.

Jag upptäckte en ny sida av mig själv. Inför den här fighten, var jag redo att bevisa mig själv. Man, jag är en krigare, jag kommer att göra det här, jag tar det här oavsett. 

Knäskadan som uppkom under en sparring och läkarnas uttalanden gjorde dock situationen mer komplicerad.

It was at a sparring. It was Tuesday 25th (December). Or maybe 28, it was exactly 25 days before the fight. So I went sparring and the guy grabbed my leg, and my toes got stuck on the canvas. Then I was turning, my knee twisted and I heard the crack. The next day I did a MRI, and the report came out really, really bad.

Det var på en sparring. Det var tisdag 25e (december). Eller kanske 28e, det var exakt 25 dagar fram tills matchen. Så jag gick och sparrades, och killen tog tag i mitt ben, när mina tår fastnade på kanvasen. När jag vände mig vreds mitt knä och jag hörde smällen. Dagen efter gjorde jag en magnetröntgen, och rapporten kom tillbaks riktigt, riktigt dålig. 

Läkarna sade att Francis hade en tredje gradens skada på sitt inre ledband, samt en korsbandsskada. Men även om Francis hade väldigt ont och fick lov att gå med en skena runt det skadade knät två veckor efter skadetillfället ville han inte dra sig ur mötet mot Ciryl.

Var redan i god form

Francis berättar att han och teamet på Extreme Couture hittade sätt att träna runt skadan, och att han lyckligtvis redan var i god from och nere på vikten 265 lb.

I think the only reason I didn’t cancel this fight is that there was just too much into it. And I was coming here to make a statement. And by that time your ego, your pride speaks a little bit you know – I’m not giving any chance anybody to say anything. And that’s the same fire that carried me in the fight. I was thinking about it, my dream, like man – I make it this far and somebody want to take something from me.

Jag tror att den enda anledningen att jag inte ställde in den här matchen är att det bara stod för mycket på spel. Och jag kom hit för att statuera ett exempel. Och vid det laget börjar ditt ego och din stolthet prata lite grann du vet – jag tänker inte ge någon en chans att säga någonting. Och det är samma glöd som bar mig i matchen. Jag tänkte på det, min dröm, liksom – jag tog mig så här långt, och nu vill någon ta någonting från mig. 

Francis visste att det inte skulle bli enkelt, men med sina tidigare erfarenheter av motgångar i livet ville han inte ge upp utan en fight. Möjligheten kände Francis fanns där hela tiden.

A lot of people go through a lot of things, and they overcome and that’s why me being a fighter means not only in the octagon – but in life. People go through a lot of trauma in their own life. So I mean that’s still not a good excuse enough to give up. I think the only moment that you loose it the moment that you give up. But if you keep fighting, that’s not loosing. Regardless the outcome.

Många människor går igenom en rad saker, och de överkommer det och det är därför som jag som fighter inte bara betyder fighter i oktanen, utan i livet. Människor går igenom mycket trauman i sina liv. Så det jag menar är att det fortfarande inte är en bra nog ursäkt att ge upp. Jag tror att det enda ögonblicket du förlorar är det ögonblocket du ger upp. Men om du fortsätter fightas, så är det inte att förlora. Oavsett utkomsten.

Angående att Dana White inte närvarade vid presskonferensen eller var den som lade bältet om Francis midja efter vinsten bryr sig Francis inte om. Han menar att vinsten bevisar allt som behöver sägas, och att vad som händer runtomkring är ett bakgrundsbrus som inte har någon betydelse i hans liv.

Vinsten tror Francis kommer att lösa alla hans problem, det var hans mindset inför matchen.

Ronderna mot Ciryl, ”då visste jag att jag hade vunnit”

Fyra dagar innan matchen avrådde läkare Francis från att ta matchen. Vid det här laget hade rykten kring knäskadan cirkulerat ett tag, och Francis är övertygad om att Ciryl visste om den.

He knew. I know that he knew. I don’t know who told him, but I know that he knew.

Han visste. Jag vet att han visst det. Jag vet inte vem som sade det, men jag vet att han visste det.

De två första ronderna tänkte Francis konstant på sitt knä. När han rörde sig fram och tillbaka slogs han av att kanvasen var hal, och var därför tvungen att vara extra försiktig. Eftersom Ciryl rörde sig mycket var det svårt för Francis att följa upp utan att tänka på att skydda sitt knä i första hand.

Men en del av strategin var att sätta mycket press på Ciryl, och det var därför Usman närvarande i Francis hörna. De visste att Francis inte skulle kunna skära av och ringa in Ciryl, men hoppades att konstant press skulle fungera istället.

Med det i åtanke visste de att Francis eventuellt skulle ta lite skada de två första ronderna. Men efter det skulle Ciryl också börja bli trött, och sluta börja röra sig mindre. Så även om Francis kände att han förlorade matchen baserat på de två första ronderna, menar han att den tredje gick bättre.

At the end of the third round I looked at him (Ciryl) – and I saw me when I fought Stipe Miocic the first time. And he (Ciryl) wasn’t able to listen to his corner talk to him, and he wasn’t reacting. I’m like, he’s gone! This is exactly me when I fought Stipe the first time. That was the moment when I knew I won the fight.

I slutet av tredje ronden tittade jag på honom (Ciryl) – och jag såg mig själv när jag mötte Stipe Miocic första gången. Och han (Ciryl) var inte kapabel att lyssna på sin hörna, han reagerade inte. Tänkte tänkte, han är borta! Det här är exakt jag när jag mötte Stipe första gången. Det var ögonblicket när jag insåg att jag vunnit matchen. 

Benlåset hjälpte Francis

Francis kände sig trött, men när han såg en besegrad man i Ciryls blick gav det honom ett inre lugn som hjälpte honom att koncentrera sin energi. När Ariel frågan om han oroade sig över benlåset i fjärde ronden säger Francis att det var till hans egen fördel.

Oh that was good, that was pretty good for me. He was on my good leg, and I knew that. And I was tired too, I was only trying to like use the position, win on the time. And when he got that leg lock, because he didn’t have it, I was just making sure he didn’t lock my hips. And as long as my hip was not locked he couldn’t lock my knee. So he was squeezing and I was like – good. Keep going. This is how you loose energy.

Åh det var bra, det var ganska bra för mig. Han var vid mitt friska knä, och jag visste det. Och jag var trött också, så jag försökte bara utnyttja positionen och vinna tid. Och när han hade benlåset, eftersom han inte hade det (helt låst) försäkrade jag mig bara om att han inte låste upp min höft. Så länge min höft inte var låst kunde han inte låsa mitt knä. Så han drog åt och jag tänkte typ – bra. Fortsätt så här. Det här är hur du förlorar energi. 

Det största ögonblicket i Francis karriär

Inför femte ronden stod det två/två i ronder. Francis minns allting mycket väl och exakt vad som sades i hörnan. Han säger att det var första gången det händer honom, att han förstår och kan lyssna till allt hans hörna säger. Stödet i hörnan gav Francis självförtroendet att allt gick som det skulle i matchen.

Vid det laget tänkte inte Francis mer på sitt knä. Inför femte ronden handlade det bara om att segra. Han visste att han bara behövde behålla fokus, och kontrollera positionerna. Ariel frågar om helgens vinst är den största för Francis:

Yes, with everything going on, yes. Because this wasn’t just a fight, I was just not fighting in the octagon. This was like everything I was fighting for, everything that I stand for. It was for way more in my life. It was for my principles, it was for my beliefs. That was the reason for why I was fighting.

Ja, vid det här laget med allt som pågick, ja. För att det här var inte bara en match, jag fightades inte bara i oktanen. Det här var som allt jag fightas för, allt jag står för. Det stod för mycket mer i mitt liv. Det var för mina principer, det var för min tro. Det var anledningarna till varför jag fightas. 

 

+1
Dana Sad
Dana Happy
Aljamain Sterling TJ Dillashaw
Aljamain Sterling inför matchen mot T.J. Dillashaw: “We’re going to skin the snake”
kimura
Hett
Khamzat Chimaev Nate Diaz Dana White
Dana White: En match mot Khamzat Chimaev hade inte varit bra för Nate Diaz
kimura
Hett
Khamzat Chimaev Nate Diaz
Khamzat Chimaev hintar om mellanviktssatsning – hånas av Nate Diaz
kimura
Hett
Mads Burnell
Bellator 285 – fullständiga resultat från kvällens gala i Dublin
kimura
Hett
Yoel Romero
Bellator 285: Yoel Romero besegrade Melvin Manhoef i Dublin – avslut i tredje ronden
kimura
Hett