Nyheter

Jack Hermansson kritiserar Sean Stricklands uttalanden om att vilja döda

Jack Hermansson väger in med Sean Strickland inklippt

Inför helgens match har Sean Strickland uttalat sig om att vilja döda sin motståndare, Jack Hermansson, något som nu kritiseras av Hermansson.

Jack Hermansson kritiserar Sean Stricklands uttalanden

Nu till helgen kommer den svenska mellanviktaren Jack Hermansson (22-6) att ställas mot Sean Strickland (24-3) i galans huvudmatch. Inför matchen har Strickland vid tillfällen uttalat sig om att han har en önskan om att ha en match som slutar i döden för en av de tävlanden och enligt Hermansson riskerar denna typen av uttalanden att skada sporten MMA.

Ser uttalandena som skadliga för MMA

Under en presskonferens inför helgens gala fick Hermansson en fråga om Stricklands uttalanden och även om han inte tar dem på allvar så ser han dem som skadliga för MMA som sport.

Our sport has always been controversial in the sense of that we actually are fighting with as few rules as we can have and still be safe. In Norway where I live, MMA is still illegal, which means that we can’t be fighting on our home turf and we are fighting for it to be legal. When people in this sport are saying those kinds of things, it’s not actually helping our cause. I definitely could wish that people were a little bit more careful with that kind of stuff. As long as I represent the sport in a good way, hopefully it will be fine.

Vår sport har alltid varit kontroversiell på så sätt att vi faktiskt slåss med så få regler vi kan ha samtidigt som vi håller oss säkra. I Norge, där jag bor, är MMA fortfarande olagligt, vilket betyder att vi inte kan gå matcher på hemmaplan och vi kämpar fortfarande för att det ska vara lagligt. När folk i den här sporten säger sådana saker så hjälper det inte våran sak. Jag önskar definitivt att folk var mer försiktiga med sådana saker. Så länge som jag representerar sporten på ett bra sätt så är vi förhoppningsvis okej.

Hoppas det är en karaktär

Inför matchen förväntar sig Hermansson att motståndaren kommer att agera galet men att han samtidigt hoppas att det hela bara är en karaktär och att det inte är Stricklands riktiga personlighet.

It doesn’t play in our favor. We just have to keep reminding people that most people are not like Sean. Hopefully, it’s just a thing that he puts into his character. Let’s hope so. What can you say? You can shake your head and laugh about it but I haven’t felt any agony towards me or anything. I anticipate that he’s going to be crazy, maybe say some crazy things. But he’s not necessarily disrespectful, he’s just saying crazy stuff. It isn’t necessarily trash talk. I’m ready for whatever, and I wouldn’t be surprised if he has some controversial lines during the build up to the fight.

Det är inte till våran fördel. Vi behöver bara påminna folk om att de flesta inte är som Sean. Förhoppningsvis är det bara en grej han har som en del av sin karaktär. Låt oss hoppas på det. Vad kan man säga? Man kan skaka på huvudet och skratta åt det men jag har inte känt någon illvilja mot mig eller någonting. Jag förutspår att han kommer att vara galen, kanske säga några galna saker men han är inte nödvändigtvis respektlös, han säger bara galna grejer. Det är inte nödvändigtvis skitsnack. Jag är redo för vad som helst och jag skulle inte vara förvånad om han har några kontroversiella repliker inför matchen.

Hermansson och Strickland ställs mot varandra i huvudmatchen på UFC Fight Night 200 som äger rum nu till helgen i Las Vegas, USA.

Föregående artikel

UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland – Sändningstider, matchkort och odds

Nästa artikel

Megan Anderson har inga planer på match men är inte pensionerad

Skriven av

Jonathan Damm

Relaterade Artiklar

Sök