ufc 232

Regler för MMA

Tim Tebras

Det vanligaste regelverket i professionell MMA och som egentligen alla stora och mellanstora organisationer utgår från, är de så kallade Unified Rules of Mixed Martial Arts. Alltså, ungefär ”enhetliga MMA-regler” på svenska.

Att sporten, som bottnar i det brasilianska vale tudo (ungefär; ”allt går”) överhuvudtaget har det detaljerade regelverk det har, har mycket med framförallt två faktorer att göra. Å ena sidan en ökad medvetenhet om långsiktiga skadeverkningar samt å andra sidan UFC:s och Zuffas strävan att göra MMA rumsrent och kabel-TV-vänligt under 1990-talet och framåt.

De grundläggande reglerna, som beskriver oväpnad kamp man mot man eller kvinna mot kvinna; attacktekniksbegränsningar, godkänd utrustning samt tidsramar, är antagna av samtliga idrottsliga delstatskommittér (så kallade Athletic Boards eller Athletic Commissions) i USA och används inte minst inom just UFC – vilket mer eller mindre lett till att detta regelverk är MMA:s de facto-regler.

Andra organisationer som haft märkbar påverkan på dagens regler är exempelvis japanska Shooto (1985-) vilka var först att göra det obligatoriskt med handskar med stoppning. Idag är det obligatoriskt i så gott som samtliga mer framträdande organisationer – men också ett av de hetare diskussionsämnena. Det ser betydligt mer idrottsligt ut med uniforma handskar och härdade knogar river inte upp blodiga sår i motståndarens ansikte om det sitter en liten kudde i vägen när slagen träffar. Å andra sidan kan det invändas att slag mot huvuden – det som långsiktigt är det farligaste för MMA-utövare – inte skulle kunna bli lika hårda utan handskar och lindade handleder, då den som avlossar slaget lättare själv bryter handen först.

2000 var ett stort år för vandringen mot moderna MMA-regler. I april röstade den kaliforniska idrottskommittén, California State Athletic Commission (CSAC), enhälligt för en uppsättning regler och begränsningar för MMA. Dock avslogs dokumentets giltighet av en civil domstol som menade att CSAC inte kunde anses ha beslutanderätt över en nationell sport. Det innebar dock inte att reglementet kastades i papperskorgen, utan sedermera kom detta dokument att utgöra en grundläggande byggsten i dagens enhetliga regler.

I september samma började New Jerseys motsvarighet New Jersey State Athletic Control Board (NJSACB) att tillåta ett antal organisationer att arrangera MMA-galor i delstaten, något som tidigare inte tillåtits utanför statens ”spelhuvudstad” Atlantic City. Detta i syfte att observera verkliga matcher och galor för att därigenom dels kunna se om MMA fortsatt borde vara tillåtet i hela staten och dels i syfte att etablera ett rimligt regelverk för den i så fall.

3 april 2001 höll så NJSACB ett möte med flera andra beslutsorgan inom idrott, ett stort antal MMA-arrangörer, jurister med mera, där man lyckades enas om och anta ett regelverk som i viss mån också byggde på det dokument CSAC tagit fram ett år tidigare. Detta dokument blev ramverket för det som idag är standardreglemente över hela Nordamerika. 2009 antogs dokumentet enhälligt av kampsportens högsta organ i USA, Association of Boxing Commissions and Combative Sports (ABC), som regler för MMA och gavs alltså den officiella titeln Unified Rules of Mixed Martial Arts.

Från och med 2016 pågår en process där ABC vill att alla anslutna delstatskommittér ska anta de nya och uppdaterade enhetliga reglerna, där en del förändringar skett främst i fråga om rondpoäng, vad som räknas som liggande motståndare med mera. Dock har långtifrån alla delstater ännu 2019 antagit dessa uppdateringar och vissa har därtill antagit delar av förändringarna men inte alla. Detta gör idag gör de enhetliga reglerna – o-enhetliga, om man ska vara krass. Till största delen är dock regelverket detsamma i alla delstater och då exempelvis desamma under en UFC-gala i Florida, eller en Bellator-gala i samma delstat.

Sidhuvudet från den senaste upplagan av "Unified Rules of Mixed Martial Arts"

 

De enhetliga reglerna styr följande faktorer kring tävling i professionell MMA:

Ronder och matchtid

Ronderna är fem minuter långa, med sextio sekunders paus mellan ronderna. Tre ronder är standard, medan titelmatcher kan sanktioneras för fem ronder. Även andra matcher kan tillåtas vara fem ronder om fem minuter.

Utrustning

En fighter måste bära shorts av godkänd modell, stoppade lättviktshandskar som möjliggör grappling, tandskydd och suspensoar (för män). Kvinnliga tävlande måste inte bära suspensoar, men däremot godkänt plagg som täcker brösten och samtidigt tillåter full rörlighet för armar.

Skor, eller andra former av absorberande skydd för fötterna, är inte tillåtet. Inte heller tröjor, gi eller långbyxor tillåts.

Bedömningskriterier

Matcher kan avslutas innan full tid, på följande sätt:

 • Knockout: en fighter slås medvetslös eller åtminstone försvarslös.
 • Teknisk knockout: en fighter kan eller vill inte försvara sig ordentligt mot motståndarens attack och domaren bryter matchen. TKO utdöms också om ringhörna eller läkare stoppar matchen.
 • Diskvalificering: en fighter kan diskvalificeras vid grova och/eller upprepade regelbrott (se nedan).
 • Submission: en fighter ger upp, antingen genom att muntligen meddela domaren att så är fallet, eller genom gester – vanligtvis att ”klappa ut”.
 • Teknisk submission: domaren ”bestämmer” att en fighter som är skadad och/eller medvetslös, det senare exempelvis av ett stryplås, ger upp.
 • Tekniskt oavgjort: ringdomaren bedömer båda fighters som ur stånd att fullfölja matchen.

Om inte något av ovanstående inträffar, faller det på de tre poängdomarna att avgöra utfall. Poängbedömning för matcher som går tiden ut, utgår från ett Ten Point Must Scoring-system som ärvts av boxningen. Detta system innebär att den fighter som vinner ronden tilldelas tio poäng och förloraren nio eller färre. Domarna kan faktiskt döma 10-10 vid en extremt jämn rond, men ingen framträdande organisation tillämpar denna undantagsregel i dagsläget. Färre poäng än nio till rondförloraren, ska utdömas om ronden är mycket ojämn. Enligt den nyaste generella tolkningen ska det också automatiskt vara en ”10-8-rond” om den rondförlorande fightern också råkar ut för en knockdown, alltså slås till golvet. Eventuella poängavdrag räknas av från den rond de utdömts i.

Det som bedöms i fråga om vem som vunnit ronden är följande, i följande ordning:
1. Effektiv striking
Vem slår/sparkar mest och bäst? Vem tillfogar sin motståndare mest skada?

2. Effektiv grappling
Vem brottas bäst? Vem har flest lyckade nertagningar? Vem är bäst på att kämpa sig till fördelaktiga positioner på mattan?

3. Aggression
Vem rör sig framåt? Vem ”vill fightas” mest?

4. Burkontroll
Vilken fighter dikterar mest och bäst, var och hur det utspelar sig? Vem täcker skickligast av områden i buren/ringen för en motståndare som vill komma undan lite?

De officiella domarkort som Nevada State Athletic Commission använder, här från UFC 239

 

När en match som gått sina fulla ronder är slut, och poängsatts efter dessa kriterier, landar avgörandet i något av följande domslut:

 • Unanimous Decision (enhälligt domslut): alla tre domare dömer samma fighter som vinnare.
 • Majority Decision (majoritetsdomslut): två av tre domare har samma vinnare och den tredje dömer oavgjort.
 • Split Decision (Delat domslut): två domare bedömer fighter A som vinnare och den tredje har fighter B som vinnare.
 • Draw: Oavgjort.
 • Majority Draw (oavgjort enligt majoritet): Två domare dömer oavgjort och den tredje har ena fightern som vinnare.
 • Split Draw (oavgjort genom oenighet): Alla tre domare dömer olika; en dömer oavgjort och de övriga har varsin vinnare.

Slutligen kan en match också, exempelvis om båda fighters brutit mot reglerna; den vinnande fightern testar positivt för dopning eller om en skada uppstår till följd av otillåten attack, dömas som en No Contest. Matchen räknas alltså fortfarande som en officiell match, men utan resultat.

Viktklasser

ABC har idag elva viktklasser i MMA. Det förekommer också att dispens ges för fall där båda kämparna och arrangören kommer överens om att lägga gränsen mitt emellan två ordinarie viktklasser. En match anses då arrangeras i så kallad catch-vikt. Vid match utan titel på spel, godkänner samtliga kommissioner och idrottskommittéer i USA att fighters väger in med upp till 1 lb (knappt 0,5 kg) övervikt. När det är titelmatch så är den övre viktgränsen dock absolut.

De ordinarie viktklasserna är följande:

 • Atomvikt: maximalt 105 lbs (ca 48 kg)
 • Stråvikt: -115 lbs (ca 52 kg)
 • Flugvikt: -125 lbs (ca 57 kg)
 • Bantamvikt: -135 lbs (ca 61 kg)
 • Fjädervikt: -145 lbs (ca 66 kg)
 • Lättvikt: -155 lbs (ca 70 kg)
 • Weltervikt: -170 lbs (ca 77 kg)
 • Mellanvikt: -185 lbs (ca 84 kg)
 • Lätt tungvikt: -205 lbs (ca 93 kg)
 • Tungvikt: -265 lbs (ca 120 kg)
 • Supertungvikt: +265 lbs (ingen övre viktgräns)

Otillåtna tekniker och attacker

Följande utgör regelbrott som kan medföra poängavdrag:

 • Skallning
 • Ögonpetning, eller att röra utsträckta fingrar i riktning mot motståndarens ansikte/ögon
 • Bita eller spotta på en motståndare
 • Fish hooking, alltså att ”kroka” motståndarens näsborre eller munhåla med sina fingrar
 • Hårdragning
 • Spiking, vilket innebär att från luften köra motståndaren rakt ner i golvet med huvudet eller nacken först
 • Slag mot halsen eller grepp med handen mot struphuvudet
 • Rakt nedåtriktat armbågsslag (så kallad 12-to-6 Elbow, efter visares placering på en klocka)
 • Attack mot skrev
 • Knä eller spark mot huvud på liggande motståndare
 • Stampa på liggande motståndare
 • Fasthållning av motståndares kläder eller utrustning
 • Greppande av burnät eller rep med fingrar eller tår
 • Onaturliga böjningar av mindre leder
 • Kasta ut motståndaren ur buren eller ringen
 • Medvetet peta i naturlig hålighet (exempelvis öra) eller annan öppning på kroppen (exempelvis sår) med fingret
 • Klösande, nypande eller jämförbar attack mot motståndarens kött
 • Underlåtenhet att fightas (undvikande av kontakt; medvetet och/eller upprepat tappande av munskydd eller fejkande av skada)
 • Bruk av ovårdat språk i buren eller ringen
 • Ignorerande av ringdomaren och hens instruktioner
 • Osportsligt uppträdande som leder till att motståndare skadas
 • Attack på motståndare efter att tiden gått ut
 • Attack på motståndaren under rondpaus
 • Attack på motståndare då denne samtalar med domare
 • Störningar från ringhörnan eller sekonderna

Exempel på regelbrotten "spiking", ögonpetning, burgrepp och "fish hooking"

1. Ringdomare äger rätt att enhälligt besluta om diskvalificering efter grovt regelbrott, eller flera mindre regelbrott i serie eller kombination.

2. Även om felande fighter inte diskvalificeras, kan poängavdrag utdömas mot denne. Det är då tävlingens resultaträknare, inte poängdomarna, som ansvarar för att rätt poäng efter avdrag blir det officiella resultatet.

3. Endast ringdomare kan utdöma foul. Om denne inte dömer och visar eller utropar att bestraffningsbart regelbrott begåtts, ska inte poängdomarna själva avgöra detta – och heller inte låta sin egen bedömning av en situation påverka poängsättningen.

Medicinska begränsningar

Tävlanden måste slutföra samtliga medicinska undersökningar och prov som krävs av respektive sanktionerande organisation.

Den organisation som sanktionerar tävlingen ska utföra eller övervaka invägningar och kan håller eller övervaka ett regelinformationsmöte där närvaro får krävas för alla tävlande och deras sekonder.

Omedelbart efter en kampsportstävling ska varje tävlande undersökas av en i förväg utsedd läkare. Det sanktionerande organet avgör vilka procedurer och/eller prover som är nödvändiga inom ramen för denna undersökning. Målet är att avgöra den tävlandes fysiska status.

En tävlande som vägrar delta i medicinsk undersökning efter avslutad tävling, blir omedelbart avstängd från framtida tävlingar på obestämd tid.

Otillåtna substanser

Ur regeltexten (och fritt översatt av Kimura):

Bruk av något otillåtet preparat såsom drog, narkotikum, onaturlig prestationshöjare, blockerare, smärtstillare eller alkohol av en tävlande före eller under match ska resultera i omedelbar diskvalificering av den tävlande och disciplinär åtgärd ska utdömas i enlighet med sanktionerande organs regelverk.

För att kunna upptäcka otillåtna substanser måste den tävlande såväl under som efter tävling underkasta sig urin-, blod eller annat därvid jämförbar provtagning som sanktionerande organ eller dess utsedda läkare kräver.

Den största MMA-arrangören UFC har dessutom mer långtgående krav än de enhetliga reglerna i och med samarbetet med den amerikanska antidopningsbyrån USADA. Inom ramen för detta samarbete kan UFC-anslutna fighters testas när som helst, var som helst och inte bara i direkt samband med tävlingar. USADA samarbetar också i sin tur med samtliga idrottskommittéer i USA och deras testresultat anses generellt giltiga i alla delstater utan att dessa utser egna testningsläkare för UFC-galor.

En tävlande som vägrar medverka i dopningstest, blir omedelbart avstängd från MMA på obestämd tid. Därefter prövas fallet, precis som vid ett positivt test, hos sanktionerande idrottskommitté och fightern kan då dömas till tidsbegränsad avstängning. Formellt gäller en sådan avstängning endast inom den amerikanska delstat där den utdömts. Samtliga nordamerikanska kommissioner plus de flesta västeuropeiska MMA-förbund har en överenskommelse om att följa varandras rekommendationer och avgöranden. Således är det ändå inte fritt fram att tävla i exempelvis New York eller Sverige, om en fighter döms till avstängning i Nevada.

+3
Dana Sad
Dana Happy

Annons
Superkampanj inför Covington vs Usman: 14x pengarna – få vinsten cash & omsättningsfritt

kimura

På lördag äger årets sista PPV-gala rum i Las Vegas, där vi har en ”hatmatch” i welterviktsklassen mellan Colby Covington och Kamaru Usman. inför den matchen har vi på Kimura.se en superfin kampanj tillsammans med William Hill.

William Hill har boostat oddset för en TKO/KO-vinst för både Usman och Covington till hela 14x pengarna! Det innebär att om ni spelar 200kr på den fighter som ni tror kommer vinna via TKO, kommer ni kamma hem 2800kr, CASH & OMSÄTTNINGSFRITT!

TILL KAMPANJ


Gör såhär för att ta del av denna kampanj:

 1. Registrera dig för kampanjen på William Hill  via denna länk eller gröna knappen nedan.
 2. Gör en insättning på minst 200kr
 3. Lägg ett spel på 200kr på antingen Usman  (använd bonuskoden: usman14) eller Covington (använd bonuskoden: covington14)
 4. KLART!
 5.  Vinner ni på ert spel så får ni vinsten HELT UTAN OMSÄTTNINGSKRAV.
 • OBS! Endast länkarna via denna sida gäller för kampanjen. Om länken inte funkar, stäng av ADBLOCKER!

TILL KAMPANJ


Villkor:

 • Kampanjen gäller endast nya kunder som reggar sig.
 • Minsta summa för att ta del av kampanjen är 200kr
 • Endast länkarna på denna sida gäller för kampanjerna.
 • William Hills allmänna regler och villkor för kampanjen gäller
 • Kampanjerna ersätter den ordinarie välkomstbonusen
Läs mer
-6
Dana Sad
Dana Happy

Justin Gaethje vill inte se Conor McGregor få en titelmatch

Anton

Det har undsluppit få som följer UFC att en av organisationens superstjärnor Conor McGregor (21-4) kommer att träda in i oktagonen mot Donald ”Cowboy” Cerrone (36-13, 1 NC) i januari 2020. Matchen kommer äga rum under UFC 246 som blir den första stora galan för organisationen under det nya året! Länge efterlängtad kommer lättviktskampen de två emellan troligen bli en publiksuccé för UFC, som ordentligt smäller av 2020. Alla är dock inte nöjda. Justin ”The Highlight” Gaethje (21-2), även han en publikfavorit, har kommit ut på Twitter med att han är besviken över UFCs president Dana Whites uttalanden om vad som kan följa en potentiell McGregor vinst.

”Absolut skit” om McGregor får titelfight

I en intervju nyligen diskuterade Dana White matcherna McGregor mot Cerrone och Tony Ferguson (25-3) mot Khabib Nurmagomedov (28-0), en match planerad till mars 2020. White förklarar att om McGregor och Khabib vinner sina matcher kan en returmatch de två emellan komma på tal. Det var i oktober förra året som de två lättviktarna möttes första gången i oktagonen. Mångt om mycket kontroverser ledde upp till supermatchen, som såg sitt avslut i en seger för Nurmagomedov i fjärde ronden via submission. UFCs matchmakers har nu ställt upp det så att de två kan finna en snabb väg till ett andra möte. Justin Gaethje håller inte med om att McGregor skall få en ny titelchans efter en seger mot Cerrone. Via Twitter gör han sin klagan hörd över Whites ord.

Lol at Dana White ”if Conor gets through Cowboy”… what a crock of shit…

Gaethjes marsch mot titeln

Att Gaethje är misströstande till en ny titelmatch för McGregor är förståeligt. Sedan hans inträdande i organisationen mot Michael Johnson (19-15) i juli 2017 har Gaethje varit aktiv i UFCs lättviktsdivision. Trogen sitt smeknamn ”The Highlight” har han gått sex actionfyllda matcher med fyra vinster, ingen av dem har gått tiden ut. Han har vunnit sina tre senaste matcher via knockout, alla i första ronden. För tillfället är Gaethje rankad nummer 4 i lättviktsdivisionen och har för tillfället ingen planerad motståndare. Dock besegrade han i sin senaste match McGregors kommande motståndare Cerrone, och om man som Dana White skall räkna ”Cowboy” som portväktaren för en titelmatch, finns det argument för att Gaethje skall stå näst på tur efter Ferguson.

Inget är dock skrivet i sten, speciellt inte inom MMA. Hur spelbrädet breder ut sig återstår att se. Vad anser Kimuras läsare om Nurmagomedov vs. McGregor 2 efter varsin vinst i 2020? Finns det utrymme för andra fighters att ta sig an titeln innan irländaren kommer på tal?

Läs mer
+1
Dana Sad
Dana Happy

Kamaru Usman reagerar till Colby Covingtons påhittade ”karaktär”

Anton

Tidigare i veckan kom Colby ”Chaos” Covington (15-1) ut i en intervju med att hans karaktär i MMA-världen kom sig av risken att släppas från UFC. Det var efter sin vinst mot Demian Maia (28-9) för två år sedan som Covington tog till mikrofonen i sin oktagon-intervju och introducerade en ny version av sig själv. I intervjun förolämpade han värdnationen Brasilien samt dess befolkning och vandrade med ett leende ut ur arenan till publikens burop, och till ett fortsatt UFC-kontrakt. Covington hävdar att den karaktär man känner till som ”Chaos” hade sitt ursprung där. Nu har hans motståndare till helgen Kamaru Usman (15-1) kommenterat om Colbys blottläggande uttalande.

Anklagar Covington för att ge ursäkter

Welterviktsmästaren som skall försvara sin titel mot Covington under UFC 245 tycks vara likgiltig inför sin utmanares uttalanden. Usman anser att Colby ger ursäkter inför en potentiell förlust lördag natt, och tycks inte på något vis sympatisera med sin motståndares anledning till sin karaktär.

This is him trying to make excuses why he’s going to get his ass kicked on Saturday night. He’s already come out and said, ‘Oh, this is just an act.’ I don’t give a shit. He came out and said, ‘They were going to cut me, so it’s just an act.’ You fucking nerd. It doesn’t matter. After you get your ass kicked you can do whatever you want to do. I don’t care.

Usman utvecklar sin åsikt om att Covingtons ursäkter, och förklarar att enligt honom försöker Colby hitta en väg ut. För att undslippa hatet från de som önskar se honom besegrad försöker Covington förmedla att allt han gjort och sagt var ”skådespeleri”, förklarar Usman.

If you’re putting on an act, you’ve got to sell that. That’s your shit. You’ve got to sell that. That’s weakness already. He’s already finding – let’s dissect this thing. You’re already finding a way out: ‘Once I get beat up on Saturday don’t hate me, because I was just putting on an act because they were going to cut me.’ He’s doing that.

Max Holloway ger sina tankar till Covingtons uttalande

Fjäderviktsmästaren Max ”Blessed” Holloway (21-4) har även han kommenterat om Colby Covingtons uttalande. Holloway förklarar att det kom lite som en chock för honom, inte att Colby spelar en karaktär, utan att han avslöjar det. ”Blessed” hänvisar till amerikansk brottning och WWE med att deras atleter spelar en karaktär men bryter eller avslöjar inte det. Först vid deras pensionering kan de tala ut om deras ”gimmick” och person innanför ringen. Att Colby valde att avslöja det nu har skakat om Holloway, enligt han själv.

That’s heavy, because if you’re going to put on an act, you’ve got to stay with the act. When you retire, like WWE guys, they come out, and they do their stuff, and they keep their act no matter where they’re at. Then they retire and go, ‘It was an act.’ So I’m kind of surprised he just kind of came out nowhere and said that. It got me shook.

Usman oberörd inför titelförsvaret

Trots Colbys beslut att blottlägga sin karaktär inför MMA-världen är Usman oberörd. Övertygad om att Covington är orolig inför deras möte i oktagonen förklarar han att all press ligger på sin motståndare. Som utmanare har Colby allt att bevisa, enligt Usman.

He’s worried about me. I’m not worried about him,” Usman said. “He’s the one who has talked all the shit in the world, so now he has to go prove that. The pressure’s on him. I’m champ, not him. He has to come out there and prove it. I’m relaxed. This is the fifth time this fight’s been offered to him. I’ve accepted every single one. He hasn’t. There’s no other person for him to fight but me, so that’s why he’s pretending to you guys like he wanted this fight, because there’s nobody else. You want to be champ? You’ve got to beat the champ.

Till helgen kommer de två alltså att mötas i huvudmatchen under UFC 245, En gala som omtalas som den största i år för organisationen. Frågan består om Covingtons uttalanden har burit någon effekt på vardera fighter i welterviktstitelmatchen. Oavsett kommer det säkerligen bli en underhållande föreställning.

Läs mer
-1
Dana Sad
Dana Happy
Alexander Gustafsson vs Anton Turkalj AKFC 3

AKFC 3: Alexander Gustafsson besegrar Anton Turkalj i återkomsten till tävlingssammanhang

Alexander Clausson

Efter förlusten mot Anthony Smith, i samband med UFC Stockholm tidigare i år, valde Sveriges största MMA-stjärna att pensionera sig från sporten. Under onsdagskvällen återvände Alexander ”The Mauler” Gustafsson till tävlingssammanhang. I huvudmatchen under ’AK Fighting Championship 3’ tog sig Allstars-fightern an GBG MMAs Anton Turkalj i en ’no gi-grappling’-grappling match. Nedan kan ni läsa om matchen och resultatet.

Matchen

Turkalj kändes mer offensiv under den 10 minuter långa matchens inledande minut. Däremot skapade han inte direkt någonting mot sin motståndare, som kunde hålla göteborgaren på avstånd när han så önskade. Därefter gick de båda kombattanterna in i  ’clinch’ under en sekvens men varken Gustafsson eller Turkalj kunde ta det vidare. Halvvägs in i ronden hade ingen ’fighter’ skapat någonting nämnvärt. Strax därefter sökte ”The Mauler” nacken på Turkalj under en kort sekvens, men utan resultat. Med cirka tre minuter kvar av matchen blev Turkalj upptryckt mot repen för första gången, men kunde snabbt snurra sig ut till mitten av ringen igen. Med två minuter kvar gick ”The Mauler” för ett ’single leg’, som sedan övergick till ett försök på ’double-leg’. Turkalj tog sig loss och förflyttade matchen till mitten av ringen. Under rondens sista minut försökte sig Gustafsson återigen på ett ’single leg’, med övergång till ’double leg’. Dock utan önskat resultat och vi fick se ett domslut.

Resultat

Alexander Gustafsson besegrar Anton Turkalj via domslut

Läs mer
+4
Dana Sad
Dana Happy

AKFC 3: Hamza Bougamza besegrar Binh Son Le trots det sena inhoppet

Alexander Clausson

Endast fem timmar innan gårdagens invägning accepterade Hamza Bougamza matchen mot Binh Son Le, under kvällens ’AK Fighting Championship 3’ i Göteborg. Nedan kan ni ta del av en matchrapport samt resultatet från drabbningen.

Rond 1

Matchen inleddes avvaktande fram tills dess att Le dök för en ’double leg’ och lyckades ta ner Bougmaza till marken . Bougamza sparkade bort sin motståndare temporärt men kunde inte ta sig upp innan Le tog sidokontroll på stockholmaren. Matchdomaren pausade därefter drabbningen temporärt för att flytta atleterna bort från repen. Nästan omedelbart efter att matchen återupptogs kunde Bougamza ta sig upp på sina fötter igen.  Le var nära att lyckas med ytterligare en nedtagning via ’double leg’ men Stockholmsfightern höll sig stående. Le fortsatte trycka mot buren och kontrollera ronden, men under de sista 30 sekunderna fick Bougamza in en huvudspark på Le. 1-0 i ronder till Le enligt undertecknad.

Rond 2

Bougmaza inledde den andra ronden starkare genom att få in ett par fina slag på Le, samt undvika göteborgarens försök till nedtagningar. De nästkommande minuterna var relativt händelselösa men Bougmaza prickade mest samt bäst och Le hade väldigt svårt att producera någonting offensivt. Den sista minuten pressade Bougmaza  göteborgaren mot repen och fick in ytterligare ett par fina träffar. Ronden avslutades med ett mycket fint knä mot magen på Le. 1-1 i ronder inför den tredje och avgörande, enligt mig.

Rond 3

Även under den tredje rondens inledning hade Le svårt att stänga avståndet till den längre motståndaren. Bougmaza pressade återigen Le mot repen och kunde pricka ben, kropp och huvud från ett  bekvämt avstånd. Le kunde därefter stänga avståndet för en kort sekvens och istället  var det Bougmaza  rygg som befann sig mot repen. Därefter tillbaka till en stående kickboxnings-match, med Bougmaza  som initiativtagare. Le fick tag i Bougmaza  efter ett misslyckat försök till snurrspark från stockholmaren och Le fick in ännu en nedtagning. Jämn sista ronden men jag skulle tro att Bougmaza  tog hem den här matchen – 2-1 i ronder till Stockholmssonen.

Resultat

Hamza Bougamza besegrar Binh Son Le via enhälligt domslut.

Läs mer
-2
Dana Sad
Dana Happy

AKFC 3: Sahil Siraj besegrar Ilia Erastov via KO i första ronden

Alexander Clausson

Inför kvällens match mot Ilia Erastov klev Sveriges Sahil Siraj in i ringen med ett obesegrat professionellt matchfacit. Sedan 2015 hade Siraj plockat hem tre raka vinster, däribland ett avslut via slag i ’Cage Warriors’. Nedan följer en matchrapport samt resultat från kvällens drabbning.

Rond 1

Siraj klev in i buren till ’Undefeated’ av Tauren Wells. Snabbt försök till nedtagning från Erastov inledde den första ronden. Siraj hamnade även på backen och förlorade snabbt sin rygg till Erastov. Siraj tog sig upp och en stående sekvens inleddes. Siraj fick in en ’knockdown’ på sin motståndare, som kunde ställa sig upp innan Siraj hann kapitalisera på händelsen. Ännu en snabb ’knockdown’ från Sirajs sida fick domaren att stoppa matchen kort därefter.

Resultat

Sahil Siraj besegrar Ilia Erastov via KO i den första ronden.

Läs mer
-1
Dana Sad
Dana Happy
Cornelia Holm walkout

AKFC 3: Cornelia Holm dominerar Aimilia Kapri – vinner via TKO

Alexander Clausson

GBG MMAs Cornelia Holm sökte tredje raka segern när hon under kvällens ’AK Fighting Championship 3’ ställdes mot den 18-åriga Aimilia Kapri från Grekland.

Rond 1

Ronden inleddes med att Holm tryckte upp Kapri mot repen tills hon fick in en nedtagning och kampen hamnade i en ’half guard’-position. Därifrån kontrollerade Holm sin motståndare och kunde avfyra slag mot ansiktet med jämna mellanrum. Med två minuter kvar av ronden sökte Karpi svenskans arm men lyckades inte förbättra sin position. Stark rond till Holms fördel enligt mig.

Rond 2

Den andra ronden inleddes med en kortare stående sekvens, fram tills dess att svenskan återigen sökte repen och precis som i den första ronden kunde hon säkra en nedtagning därifrån. Matchen befann sig återigen i en ’half guard’-position med Holm på topp. Halvvägs in i ronden fick svenskan loss sitt andra ben och avfyrade en hel del slag från ’full mount’. Karpi täckte ansiktet med sina armar och kunde inte uppvisa någon form av offensiv, vilket fick matchdomaren att avbryta matchen.

Resultat

Cornelia Holm besegrar Aimilia Kapri  via TKO i matchens andra rond.

Läs mer
+4
Dana Sad
Dana Happy

AKFC 3: Zvonimir Kralj besegrar Ilya Lupinov via TKO

Alexander Clausson

27-åriga Zvonimir Kralj sökte under kvällens ’Ak Fighting Championship 3’ sin fjärde raka seger. För motståndet stod Ukrainas Ilya Lupinov. Nedan kan ni ta del av matchrapporten, samt drabbningens resultat.

Rond 1

Den första ronden inleddes offensivt från Lupinvovs sida och efter press med hjälp av slag och sparkar förflyttade ukrainaren kampen till marken via ett nacksving. Efter en ’scramble’ tog sig Kralj upp i ’full mount’ och kunde därifrån utöva ’ground and pound’ på sin motståndare. Lupinov vände sig och gav Kralj sin rygg. Slagen fortsatte där tills dess att matchdomaren sett tillräckligt och avbröt matchen.

Resultat

Zvonimir Kralj besegrar Ilya Lupinov via slag i matchens första rond.

Läs mer
-1
Dana Sad
Dana Happy

UFC 245: Kimuras läsare tippar Usman vs Covington – årets BÄSTA gala!

Vicktor Winquist

UFC 245 – tre titlar sätts på spel!

Nu snackar vi gala, UFC 245 är fullspäckad och bjuder oss på tre titelmatcher! Innan vi tar en närmare titt på helgens gala så går vi igenom hur det gick för oss under UFC Washington.

Det visar sig att Kimuras läsare totalt skåpar ut os skribenter och sätter hela 11 av 12 matcher! Riktigt grymt tippat. Det är tajt i toppen där jag (Vickan) och skribent Gustaf Boman delar samma poäng. Strax efter hamnar chefredaktör Jaser Davari. Nedan kan ni ta del av allas resultat:

Ok, lets do this! I helgen sätts som tidigare nämnt tre titlar på spel. Huvudmatchen utspelar sig i welterviktsdivisionen där Kamaru Usman försvarar sitt bälte mot den forne interimmästaren i viktklassen, Colby Covington. Galans andra titelmatch utspelar sig i  fjäderviktsdivisionen där den regerande mästaren Max Holloway ställs mot australiensaren, Alexander Volkanovski. I den tredje och sista titelmatchen möter champ champ Amanda Nunes (kvinnornas G.O.A.T) den holländska strikern, Germaine de Randamie. Det här blir Nunes femte titelförsvar i bantamviktsdivisionen.

Svenske Daniel Teymur är back in action och jag säger som hans bror, ”take care of you underwear”, här kommer handskar och ben flyga! Teymur möter Chase ”The Teenage Dream” Hooper.

Utöver de tre titelmatcherna finner vi stora namn som Urijah Faber, José Aldo, Mike Perry, Marlon Moraes och många fler. Det är verkligen en fullspäckad gala och på pappret en av årets bästa!

Nedan kan ni ta del av intressant statistik och fakta innan ni lägger er röst på vem ni tror vinner helgens matcher. Och även denna galan så röstar vi på hela kortet.

Lycka till,

Vickan.

HUVUDMATCH


Kamaru Usman

 • Vinst/förlustsvit: 14 raka vinster
 • Senaste match: Tyron Woodley
 • MMA-facit: 15-1
 • Utmärkande: 6 knockouts, 8 domslutsvinster

VS


Colby Covington

 • Vinst/förlustsvit: 7 raka vinster
 • Senaste match: Robbie Lawler
 • MMA-facit: 15-1
 • Utmärkande: 8 domslutsvinster, 5 submissions

Kamaru Usman (c) vs Colby Covington

Visa resultat

CO-MAIN


Max Holoway

 • Vinst/förlustsvit: 1 vinst
 • Senaste match: Frankie Edgar
 • MMA-facit: 21-4
 • Utmärkande: 10 knockouts, 9 domslutsvinster

VS

Alexander Volkanovski invägning
Alexander Volkanovski

 • Vinst/förlustsvit: 17 raka vinster
 • Senaste match: José Aldo
 • MMA-facit: 20-1
 • Utmärkande: 11 knockouts, 6 domslutsvinster

Max Holloway (c) vs Alexander Volkanovski

Visa resultat

MATCH #3


Amanda Nunes

 • Vinst/förlustsvit: 9 raka vinster
 • Senaste match: Holly Holm
 • MMA-facit: 18-4
 • Utmärkande: 13 knockouts

VS

Germaine de Randamie
Germaine de Randamie

 • Vinst/förlustsvit: 5 raka förluster
 • Senaste match: Aspen Laddi
 • MMA-facit: 9-3
 • Utmärkande: 4 knockouts (en av få som knockat en man)

Amanda Nunes (c) vs Germaine de Randamie

Visa resultat

MATCH #4


Marlon Moraes

 • Vinst/förlustsvit: 1 förlust
 • Senaste match: Henry Cejudo
 • MMA-facit: 22-6-1
 • Utmärkande: 10 knockouts, 6 submissions

VS

Jose Aldo oktagonen
José Aldo

 • Vinst/förlustsvit 1 förlust
 • Senaste match: Alexander Volkanovski
 • MMA-facit: 28-5
 • Utmärkande: 17 knockouts, 10 domslutsvinster

Marlon Moraes vs José Aldo

Visa resultat

MATCH #5


Petr Yan

 • Vinst/förlustsvit: 8 raka vinster
 • Senaste match: Jimmie Rivera
 • MMA-facit: 13-1
 • Utmärkande: 7 domslutsvinster, 5 knockouts

VS

Urijah Faber media
Urijah Faber

 • Vinst/förlustsvit: 2 raka vinster
 • Senaste match: Ricky Simon
 • MMA-facit: 35-10
 • Utmärkande: 17 submissions, 10 knockouts

Petr Yan vs Urijah Faber

Visa resultat

UNDERKORT (ESPN2)

Geoff Neal vs. Mike Perry

Visa resultat

Ketlen Vieira vs. Irene Aldana

Visa resultat

Ian Heinisch vs. Omari Akhmedov

Visa resultat

Matt Brown vs. Ben Saunders

Visa resultat

UNDERKORT (UFC Fight Pass)

Chase Hooper vs. Daniel Teymur

Visa resultat

Brandon Moreno vs. Kai Kara-France

Visa resultat

Jessica Eye vs. Viviane Araujo

Visa resultat

Punahele Soriano vs. Oskar Piechota

Visa resultat

Läs mer
+1
Dana Sad
Dana Happy
Alexander Gustafsson vs Anton Turkalj AKFC 3

AKFC 3: Alexander Gustafssons comeback – Matchkort och Tider

Ralph Nordahl

Denna onsdag kommer vi få se Alexander ’The Mauler’ Gustafsson återvända till mattan när han möter den obesegrade talangen Anton Turkalj i no gi-grappling. AK Fighting Championship 3 äger rum i Göteborg i The Theatre.

Den trefaldigade titelutmanaren Gustafsson (18-6) lade MMA-handskarna på hyllan i juni efter förlusten mot Anthony Smith vid UFC Sverige via rear-naked-choke.  UFC:s VD Dana White förväntar sig att svensken kommer återvända till oktagonen i framtiden men vi får i vilket fall se honom grapplas denna gala.

Onsdagens gala kommer att ha ett blandat innehåll när det kommer till kampsport. Till exempel får vi se tidigare svenska boxningsvärldsmästaren Mikaela Lauren möta Paty  Ramirez.

Vi får även se flera MMA-profiler som Zvonimir Kralj, Sahil Siraj och Cornelia Holm fightas samt Muay Thai-stjärnan Sanny Dahlbeck göra comeback mot Jonte Larsson.

Ni kan köpa biljetter till galan hos Showtic för 645 kr. Galan drar igång på allvar kl 17.30 men arenan öppnar sina dörrar kl 16.30 där flera av galans fighters kommer vara på plats för mingel innan matcherna drar igång.

AKFC 3 kommer att kunna ses live på Afronbladet Plus.

Nedan kan ni se matchkortet för galan:

Alexander Gustafsson vs Anton Turkalj AKFC 3

Innan dessa matcher kommer vi även bjudas på en amatörboxningsmatch klockan 17.20.

Läs mer
+8
Dana Sad
Dana Happy