ufc 232

Regler för MMA

Tim Tebras

Det vanligaste regelverket i professionell MMA och som egentligen alla stora och mellanstora organisationer utgår från, är de så kallade Unified Rules of Mixed Martial Arts. Alltså, ungefär “enhetliga MMA-regler” på svenska.

Att sporten, som bottnar i det brasilianska vale tudo (ungefär; “allt går”) överhuvudtaget har det detaljerade regelverk det har, har mycket med framförallt två faktorer att göra. Å ena sidan en ökad medvetenhet om långsiktiga skadeverkningar samt å andra sidan UFC:s och Zuffas strävan att göra MMA rumsrent och kabel-TV-vänligt under 1990-talet och framåt.

De grundläggande reglerna, som beskriver oväpnad kamp man mot man eller kvinna mot kvinna; attacktekniksbegränsningar, godkänd utrustning samt tidsramar, är antagna av samtliga idrottsliga delstatskommittér (så kallade Athletic Boards eller Athletic Commissions) i USA och används inte minst inom just UFC – vilket mer eller mindre lett till att detta regelverk är MMA:s de facto-regler.

Andra organisationer som haft märkbar påverkan på dagens regler är exempelvis japanska Shooto (1985-) vilka var först att göra det obligatoriskt med handskar med stoppning. Idag är det obligatoriskt i så gott som samtliga mer framträdande organisationer – men också ett av de hetare diskussionsämnena. Det ser betydligt mer idrottsligt ut med uniforma handskar och härdade knogar river inte upp blodiga sår i motståndarens ansikte om det sitter en liten kudde i vägen när slagen träffar. Å andra sidan kan det invändas att slag mot huvuden – det som långsiktigt är det farligaste för MMA-utövare – inte skulle kunna bli lika hårda utan handskar och lindade handleder, då den som avlossar slaget lättare själv bryter handen först.

2000 var ett stort år för vandringen mot moderna MMA-regler. I april röstade den kaliforniska idrottskommittén, California State Athletic Commission (CSAC), enhälligt för en uppsättning regler och begränsningar för MMA. Dock avslogs dokumentets giltighet av en civil domstol som menade att CSAC inte kunde anses ha beslutanderätt över en nationell sport. Det innebar dock inte att reglementet kastades i papperskorgen, utan sedermera kom detta dokument att utgöra en grundläggande byggsten i dagens enhetliga regler.

I september samma började New Jerseys motsvarighet New Jersey State Athletic Control Board (NJSACB) att tillåta ett antal organisationer att arrangera MMA-galor i delstaten, något som tidigare inte tillåtits utanför statens “spelhuvudstad” Atlantic City. Detta i syfte att observera verkliga matcher och galor för att därigenom dels kunna se om MMA fortsatt borde vara tillåtet i hela staten och dels i syfte att etablera ett rimligt regelverk för den i så fall.

3 april 2001 höll så NJSACB ett möte med flera andra beslutsorgan inom idrott, ett stort antal MMA-arrangörer, jurister med mera, där man lyckades enas om och anta ett regelverk som i viss mån också byggde på det dokument CSAC tagit fram ett år tidigare. Detta dokument blev ramverket för det som idag är standardreglemente över hela Nordamerika. 2009 antogs dokumentet enhälligt av kampsportens högsta organ i USA, Association of Boxing Commissions and Combative Sports (ABC), som regler för MMA och gavs alltså den officiella titeln Unified Rules of Mixed Martial Arts.

Från och med 2016 pågår en process där ABC vill att alla anslutna delstatskommittér ska anta de nya och uppdaterade enhetliga reglerna, där en del förändringar skett främst i fråga om rondpoäng, vad som räknas som liggande motståndare med mera. Dock har långtifrån alla delstater ännu 2019 antagit dessa uppdateringar och vissa har därtill antagit delar av förändringarna men inte alla. Detta gör idag gör de enhetliga reglerna – o-enhetliga, om man ska vara krass. Till största delen är dock regelverket detsamma i alla delstater och då exempelvis desamma under en UFC-gala i Florida, eller en Bellator-gala i samma delstat.

Sidhuvudet från den senaste upplagan av "Unified Rules of Mixed Martial Arts"

 

De enhetliga reglerna styr följande faktorer kring tävling i professionell MMA:

Ronder och matchtid

Ronderna är fem minuter långa, med sextio sekunders paus mellan ronderna. Tre ronder är standard, medan titelmatcher kan sanktioneras för fem ronder. Även andra matcher kan tillåtas vara fem ronder om fem minuter.

Utrustning

En fighter måste bära shorts av godkänd modell, stoppade lättviktshandskar som möjliggör grappling, tandskydd och suspensoar (för män). Kvinnliga tävlande måste inte bära suspensoar, men däremot godkänt plagg som täcker brösten och samtidigt tillåter full rörlighet för armar.

Skor, eller andra former av absorberande skydd för fötterna, är inte tillåtet. Inte heller tröjor, gi eller långbyxor tillåts.

Bedömningskriterier

Matcher kan avslutas innan full tid, på följande sätt:

 • Knockout: en fighter slås medvetslös eller åtminstone försvarslös.
 • Teknisk knockout: en fighter kan eller vill inte försvara sig ordentligt mot motståndarens attack och domaren bryter matchen. TKO utdöms också om ringhörna eller läkare stoppar matchen.
 • Diskvalificering: en fighter kan diskvalificeras vid grova och/eller upprepade regelbrott (se nedan).
 • Submission: en fighter ger upp, antingen genom att muntligen meddela domaren att så är fallet, eller genom gester – vanligtvis att “klappa ut”.
 • Teknisk submission: domaren “bestämmer” att en fighter som är skadad och/eller medvetslös, det senare exempelvis av ett stryplås, ger upp.
 • Tekniskt oavgjort: ringdomaren bedömer båda fighters som ur stånd att fullfölja matchen.

Om inte något av ovanstående inträffar, faller det på de tre poängdomarna att avgöra utfall. Poängbedömning för matcher som går tiden ut, utgår från ett Ten Point Must Scoring-system som ärvts av boxningen. Detta system innebär att den fighter som vinner ronden tilldelas tio poäng och förloraren nio eller färre. Domarna kan faktiskt döma 10-10 vid en extremt jämn rond, men ingen framträdande organisation tillämpar denna undantagsregel i dagsläget. Färre poäng än nio till rondförloraren, ska utdömas om ronden är mycket ojämn. Enligt den nyaste generella tolkningen ska det också automatiskt vara en “10-8-rond” om den rondförlorande fightern också råkar ut för en knockdown, alltså slås till golvet. Eventuella poängavdrag räknas av från den rond de utdömts i.

Det som bedöms i fråga om vem som vunnit ronden är följande, i följande ordning:
1. Effektiv striking
Vem slår/sparkar mest och bäst? Vem tillfogar sin motståndare mest skada?

2. Effektiv grappling
Vem brottas bäst? Vem har flest lyckade nertagningar? Vem är bäst på att kämpa sig till fördelaktiga positioner på mattan?

3. Aggression
Vem rör sig framåt? Vem “vill fightas” mest?

4. Burkontroll
Vilken fighter dikterar mest och bäst, var och hur det utspelar sig? Vem täcker skickligast av områden i buren/ringen för en motståndare som vill komma undan lite?

De officiella domarkort som Nevada State Athletic Commission använder, här från UFC 239

 

När en match som gått sina fulla ronder är slut, och poängsatts efter dessa kriterier, landar avgörandet i något av följande domslut:

 • Unanimous Decision (enhälligt domslut): alla tre domare dömer samma fighter som vinnare.
 • Majority Decision (majoritetsdomslut): två av tre domare har samma vinnare och den tredje dömer oavgjort.
 • Split Decision (Delat domslut): två domare bedömer fighter A som vinnare och den tredje har fighter B som vinnare.
 • Draw: Oavgjort.
 • Majority Draw (oavgjort enligt majoritet): Två domare dömer oavgjort och den tredje har ena fightern som vinnare.
 • Split Draw (oavgjort genom oenighet): Alla tre domare dömer olika; en dömer oavgjort och de övriga har varsin vinnare.

Slutligen kan en match också, exempelvis om båda fighters brutit mot reglerna; den vinnande fightern testar positivt för dopning eller om en skada uppstår till följd av otillåten attack, dömas som en No Contest. Matchen räknas alltså fortfarande som en officiell match, men utan resultat.

Viktklasser

ABC har idag elva viktklasser i MMA. Det förekommer också att dispens ges för fall där båda kämparna och arrangören kommer överens om att lägga gränsen mitt emellan två ordinarie viktklasser. En match anses då arrangeras i så kallad catch-vikt. Vid match utan titel på spel, godkänner samtliga kommissioner och idrottskommittéer i USA att fighters väger in med upp till 1 lb (knappt 0,5 kg) övervikt. När det är titelmatch så är den övre viktgränsen dock absolut.

De ordinarie viktklasserna är följande:

 • Atomvikt: maximalt 105 lbs (ca 48 kg)
 • Stråvikt: -115 lbs (ca 52 kg)
 • Flugvikt: -125 lbs (ca 57 kg)
 • Bantamvikt: -135 lbs (ca 61 kg)
 • Fjädervikt: -145 lbs (ca 66 kg)
 • Lättvikt: -155 lbs (ca 70 kg)
 • Weltervikt: -170 lbs (ca 77 kg)
 • Mellanvikt: -185 lbs (ca 84 kg)
 • Lätt tungvikt: -205 lbs (ca 93 kg)
 • Tungvikt: -265 lbs (ca 120 kg)
 • Supertungvikt: +265 lbs (ingen övre viktgräns)

Otillåtna tekniker och attacker

Följande utgör regelbrott som kan medföra poängavdrag:

 • Skallning
 • Ögonpetning, eller att röra utsträckta fingrar i riktning mot motståndarens ansikte/ögon
 • Bita eller spotta på en motståndare
 • Fish hooking, alltså att “kroka” motståndarens näsborre eller munhåla med sina fingrar
 • Hårdragning
 • Spiking, vilket innebär att från luften köra motståndaren rakt ner i golvet med huvudet eller nacken först
 • Slag mot halsen eller grepp med handen mot struphuvudet
 • Rakt nedåtriktat armbågsslag (så kallad 12-to-6 Elbow, efter visares placering på en klocka)
 • Attack mot skrev
 • Knä eller spark mot huvud på liggande motståndare
 • Stampa på liggande motståndare
 • Fasthållning av motståndares kläder eller utrustning
 • Greppande av burnät eller rep med fingrar eller tår
 • Onaturliga böjningar av mindre leder
 • Kasta ut motståndaren ur buren eller ringen
 • Medvetet peta i naturlig hålighet (exempelvis öra) eller annan öppning på kroppen (exempelvis sår) med fingret
 • Klösande, nypande eller jämförbar attack mot motståndarens kött
 • Underlåtenhet att fightas (undvikande av kontakt; medvetet och/eller upprepat tappande av munskydd eller fejkande av skada)
 • Bruk av ovårdat språk i buren eller ringen
 • Ignorerande av ringdomaren och hens instruktioner
 • Osportsligt uppträdande som leder till att motståndare skadas
 • Attack på motståndare efter att tiden gått ut
 • Attack på motståndaren under rondpaus
 • Attack på motståndare då denne samtalar med domare
 • Störningar från ringhörnan eller sekonderna

Exempel på regelbrotten "spiking", ögonpetning, burgrepp och "fish hooking"

1. Ringdomare äger rätt att enhälligt besluta om diskvalificering efter grovt regelbrott, eller flera mindre regelbrott i serie eller kombination.

2. Även om felande fighter inte diskvalificeras, kan poängavdrag utdömas mot denne. Det är då tävlingens resultaträknare, inte poängdomarna, som ansvarar för att rätt poäng efter avdrag blir det officiella resultatet.

3. Endast ringdomare kan utdöma foul. Om denne inte dömer och visar eller utropar att bestraffningsbart regelbrott begåtts, ska inte poängdomarna själva avgöra detta – och heller inte låta sin egen bedömning av en situation påverka poängsättningen.

Medicinska begränsningar

Tävlanden måste slutföra samtliga medicinska undersökningar och prov som krävs av respektive sanktionerande organisation.

Den organisation som sanktionerar tävlingen ska utföra eller övervaka invägningar och kan håller eller övervaka ett regelinformationsmöte där närvaro får krävas för alla tävlande och deras sekonder.

Omedelbart efter en kampsportstävling ska varje tävlande undersökas av en i förväg utsedd läkare. Det sanktionerande organet avgör vilka procedurer och/eller prover som är nödvändiga inom ramen för denna undersökning. Målet är att avgöra den tävlandes fysiska status.

En tävlande som vägrar delta i medicinsk undersökning efter avslutad tävling, blir omedelbart avstängd från framtida tävlingar på obestämd tid.

Otillåtna substanser

Ur regeltexten (och fritt översatt av Kimura):

Bruk av något otillåtet preparat såsom drog, narkotikum, onaturlig prestationshöjare, blockerare, smärtstillare eller alkohol av en tävlande före eller under match ska resultera i omedelbar diskvalificering av den tävlande och disciplinär åtgärd ska utdömas i enlighet med sanktionerande organs regelverk.

För att kunna upptäcka otillåtna substanser måste den tävlande såväl under som efter tävling underkasta sig urin-, blod eller annat därvid jämförbar provtagning som sanktionerande organ eller dess utsedda läkare kräver.

Den största MMA-arrangören UFC har dessutom mer långtgående krav än de enhetliga reglerna i och med samarbetet med den amerikanska antidopningsbyrån USADA. Inom ramen för detta samarbete kan UFC-anslutna fighters testas när som helst, var som helst och inte bara i direkt samband med tävlingar. USADA samarbetar också i sin tur med samtliga idrottskommittéer i USA och deras testresultat anses generellt giltiga i alla delstater utan att dessa utser egna testningsläkare för UFC-galor.

En tävlande som vägrar medverka i dopningstest, blir omedelbart avstängd från MMA på obestämd tid. Därefter prövas fallet, precis som vid ett positivt test, hos sanktionerande idrottskommitté och fightern kan då dömas till tidsbegränsad avstängning. Formellt gäller en sådan avstängning endast inom den amerikanska delstat där den utdömts. Samtliga nordamerikanska kommissioner plus de flesta västeuropeiska MMA-förbund har en överenskommelse om att följa varandras rekommendationer och avgöranden. Således är det ändå inte fritt fram att tävla i exempelvis New York eller Sverige, om en fighter döms till avstängning i Nevada.

+3
Dana Sad
Dana Happy

Video
UFC on ESPN+ 32: Officiella invägningar (Startar kl. 18:00)

Ralph Nordahl

Denna helg kommer Derrick Lewis att möta ryssen Alexei Oleinik inom tungvikt vid UFC-galan i UFC Apex. Inför detta kommer herrarna och galans övriga fighetrs väga in sig officiellt klockan 18:00 ikväll. Ni kommer kunna se detta live i videon ovan.

Läs mer
+3
Dana Sad
Dana Happy
khabib-nurmagomedov-ufc-belt

Khabib kommer ej träna på AKA – För stor spridning av Corona i USA

Ralph Nordahl

UFC:s lättviktsmästare Khabib Nurmagomedov (28-0) kommer inte att träna vid American Kickboxing Academy (AKA) inför den kommande titelmatchen mot Justin Gaethje vid UFC 254.

Nurmagomedov har tränat under tränaren Javier Mendez vid AKA inför alla sina matcher sedan 2012 när han först gick med i UFC. Under Mendez har Nurmagomedov blivit en av de främsta lättviktarna någonsin. Förutom ryssen har Mendez tränat tidigare UFC-mästare som Daniel Cormier, Cain Velasquez och Luke Rockhold.

Nurmagomedov förlorade nyligen en annan tränare, fadern Abdulmanap Nurmagomedov som avled i sviterna av COVID-19. UFC-lättviktaren ville inte att detta skulle stoppa honom från att försvara bältet mot Gaethje och ryssen överraskade många med att snabbt tacka ja till ett möte mot Gaetjhe den 24 oktober.

I en nylig intervju med ESPN:s Brett Okamoto berättade Mendez att Nurmagomedov inte kommer att hålla sitt träningsläger inför nästa match vid AKA. Ryssen kommer i själva verket inte hålla det i USA överhuvudtaget. Detta på grund av coronapandemin. Eftersom UFC 254 ser ut att hållas på Fight Island i Abu Dhabi förstår Mendez varför ryssen tagit beslutet:

We’ve got two choices [for the fight], right? Las Vegas or Fight Island. I’m thinking Fight Island, but they haven’t said it yet. What I do know is that [COVID-19] is too high in California, and Khabib is not comfortable coming here to train.

I did speak to him for the first time two weeks ago, and he’s still going through missing his father. Rightfully so. The way they were connected, his father was pretty much his everything. Having his father’s blessing gave him that power to go out and do what he needed to do. Everything his father wanted him to do, Khabib would go out and accomplish it. Now, he doesn’t have that. So, he’s gotta focus on the legacy his father wanted for him.

Mendez berättade också att han fortfarande tror att planen är att ryssen möter Gaethje och sedan kommer möra legendaren Georges St-Pierre i sin 30:e match för att sedan pensionera sig:

It was discussed on numerous occasions — 30-0. And GSP was definitely the legacy fight. If they can complete that, I could see 30-0 and he’s done. I can definitely see that. That conversation was brought up numerous times while I was with them.

Khabib Nurmagomedov har hittills försvarat bältet två gånger.

Läs mer
+2
Dana Sad
Dana Happy
Aamanda nunes bälten konferens

Amanda Nunes rankad 1 i nya UFC-spelet

kimura

UFC:s bantam och fjäderviktsmästarinna Amanda “Lioness” Nunes har blivit rankad som nummer ett vid EA:s nya spel UFC 4.

UFC 4 kommer att släppas den 14 augusti och som namnet indikerar är det det fjärde spelet i EA:s UFC-serie efter att tidigare släppt spel 2014, 2016, och 2018. Omslaget pryds av mellanviktsmästaren Israel Adesanya och ‘BMF’-mästaren Jorge Masvidal. Boxningsstjärnan Tyson Fury förväntas också finnas med i spelet.

Inför spelsläppet har EA släppt en lista över spelets topp-50 fighters vilket lett till kritik från hardcorefansen.  Igår släppte EA topp-10 rankingen i spelet och något som kommer leda till diskussion bland fansen är att Nunes är förstarankad.

No. 1 Amanda Nunes
No. 2 Jon Jones
No. 3 Khabib Nurmagomedov
No. 4 Valentina Shevchenko
No. 5 Henry Cejudo
No. 6 Israel Adesanya
No. 7 Weili Zhang
No. 8 Stipe Miocic
No. 9 Georges St. Pierre
No. 10 Kamaru Usman

Nunes, Jon Jones, Khabib Nurmagomedov och Valentina Shevchenko är de enda fighters om fått fem stjärnor i spelet.

Läs mer
+4
Dana Sad
Dana Happy
UFC 253 Fight Island

Dana White: UFC 253 äger troligen rum på Fight Island

Ralph Nordahl

UFC:s VD Dana White säger att UFC 253 i likhet med UFC 254 troligtvis kommer äga rum på Fight Island i Abu Dhabi.

UFC 253 kommer äga rum den 19 september och huvudmatchen kommer att vara mötet mellan mellanviktsmästaren Israel Adesanya (19-0) och utmanaren Paulo Costa. UFC har bekräftat att matchen blir main event men ingen arena och plats har ännu spikats för datumet.

I en nylig intervju med Complex blev White tillfrågad var UFC 253 kommer äga rum. Även om UFC just nu har fullt upp i Las Vegas där flera galor äger rum i högkvarteret UFC Apex denna månad säger White att man troligen återvänder till Fight Island i september vid UFC 253.

We’ll be announcing (the location) soon. But obviously it’s looking like Fight Island.

A lot of the big fights that are international are going to be on Fight Island. I told everybody the last time we were there, people sort of thought this was a one-and-done or whatever, it’s not. We’re going to be at Fight Island. Abu Dhabi is going to end up being the fight capital of the world. It definitely isn’t Las Vegas.

White sade tidigare denna vecka att han kommer att återvända till Yas Island under fem veckor men han har inte sagt när detta kommer ske.

Läs mer
-2
Dana Sad
Dana Happy
Derrick Lewis

Derrick Lewis: Har varit feg senaste matcherna – lovar avslut

kimura

Efter att ha dragits med svåra ryggsmärtor samt knäproblem som gjort att han känt sig långt från 100-procentig i sina största matcher är Derrick Lewis nu glad över att ha dessa problem bakom sig.

Med möjligheten att på allvar träna sin kondition igen har den långe tungviktaren varit i mycket bättre form vid sina senaste insatser men han håller fortfarande på att anpassa sig till sitt nya hälsotillstånd.

Med tanke på att majoriteten av hans segrar kommit via knockout så har det varit ovanligt för Lewis att vinna via domslut två matcher i rad men han tar fullt ansvar för att det inte blivit några avslut. MMA Fighting citerar honom som följande:

I’ve been trigger shy. I was a new creature. A different type of body coming into the octagon, feeling different, lighter, feeling faster and just wanted to test it out.

Now that I’ve tested it out going all three rounds in my last two fights, I feel like I’m more comfortable and I can really let loose in the first round and not gas out. That’s what I plan on doing Saturday.

Även om coronapandemin tvingat många fighters att ändra sättet de tränat och förberett sig inför kommande event säger dock Lewis att förändringarna gynnat honom personligen:

It really just helped me actually. I brought a bicycle and I’ve been cycling a lot early in the morning like doing 20 miles a day. It really helped me a lot.

Med bättre kondition och en hälsosammare kropp är Lewis redo att gå fullt ut mot ryssen Alexei Oleinik i UFC denna helg.

I sin föregående match mot svenske Ilir Latifi i februari chockade Lewis många med att försöka sig på flera flygande knän vilket definitivt var en ny ingrediens i hans arsenal.

Nu lovar Lewis att han är redo att bjuda på ännu större överraskningar denna helg:

I think you’ll see something you haven’t seen from me in a long time in the octagon. I’m going to come out balls blazing.

Something crazy. Something different. You’ll see something different that you haven’t seen before. That’s all.

Lewis förväntar sig dock inte ett avslut i första ronden även om det nu gått fyra år sedan han lyckades med detta. Amerikanen kan dock garantera att han inte kommer att sitta och vänta på vad Oleinik kan hitta på innan han attackerar:

It will be more active for myself instead of being more patient and waiting till the last 10 seconds of the fight. I’m going to be more active this fight is all.

I went back and looked at his recent fight with [Fabricio] Werdum. I went back and watched that fight and he looked pretty good in that fight. Hopefully, he’ll fight me the same way.

Trots att han är rankad topp-5 i tungvikt är den forne titelutmanaren Lewis inte brydd över att jaga titeln eller att skaffa sug en större matchning i och med en seger mot Oleinik.

Istället vill Lewis skapa ett bestående intryck vid huvudmatchen och han låter mer än självsäker att lyckas med detta:

This fight takes me to a new level. I’m feeling completely different fight week than I have in the past. I feel like I’m just getting better. I really want to show the fans and show everyone that I have got better.

Lewis har 23-7 i record.

Läs mer
+2
Dana Sad
Dana Happy

Dana White svarar på kritiken mot det kommande UFC-spelet

Johan Lorentzon

UFC 4 släpps nästa vecka och när rakningen i spelet uppdagades av EA Sports har fansen varit allt annat än glada. Nu går Dana White själv in och försvarar spelet.

EA släpper nästa spel i sin UFC-serie den 14:e augusti. Rankingen i spelet annonserades i dagarna av EA Sports och har fått utstå en hel del kritik från fansen. Kritiken handlar bland annat om att Deiveson Figueiredo är rankad högre än Tony Ferugson.

Complex pratade med UFCs VD Dana White om kritiken och han gick direkt till spelets försvar med hård kritik mot fansen istället.

“Listen, to all the crybabies who are crying about that. The guy’s a world champion. Controversial first fight. Zero controversy in the second fight. One of the most violent fights I have ever seen in my life, okay? Deal with it. The guy deserves it,”

Det fjärde spelet i UFC-serien utvecklat av EA

EA Sports UFC 4 släpps som skrivet den 14:e augusti till Playstation 4 och Xbox One. Detta blir det fjärde spelet under EAs flagga sedan de släppte det första spelet 2014 där bland annat vår egen Alexander Gustafsson fick äran att pryda omslaget. På omslaget denna årgång syns mellanviktsmästaren Israel Adesanya och weltervikts-superstjärnan Jorge Masvidal. Den som bokar spelet kommer även få tillgång till boxarna Tyson Fury och Anthony Joshua som spelbara karaktärer.

Läs mer
-1
Dana Sad
Dana Happy

Dillon Danis skickar ännu en utmaning till Ben Askren på sociala medier

Johan Lorentzon

Dillon Danis fortsätter att slänga ord omkring sig på sociala medier och utmanar nu den pensionerade före detta Bellator och One Championship-mästaren Ben Askren.

Ben Askren uttryckte här om dagen på sin podcast att han kunde tänka sig att möjligen göra en comeback. Han har redan för avsikt att fortsätta tävla på något vis så då tänker han att han kan ju lika gärna få betalt för det också. Dessutom berättade han att även att UFC visat intresse i att ge honom ännu en match.

Inte första gången Danis öppnar munnen

Grappling-esset Dillon Danis har varit på krigsstigen tidigare och slängt en massa ord på sociala medier. Däribland har vår egen Khamzat Chimaev varit mål för Danis verbala attacker. Trots att han själv har väldigt liten MMA-erfarenhet så är han inte blyg att kriga på internet med diverse populära namn. Senast igår riktade Danis lyktan mot Jorge Masvidal och inatt riktade han fokus mot den före detta Bellator och One Championship-mästaren Ben Askren, som för närvarande också är pensionerad.

Det är möjligen en ovanligt snäll utmaning från Danis då dessa haft en konflikt tidigare via sociala medier när Askren var aktiv, frågan är dock om det är en comeback match Askren skulle vara intresserad av och om det är en match som UFC är intresserad av. Den som lever får se.

Läs mer
-4
Dana Sad
Dana Happy

Kevin Lee har skadat sitt andra knä – blir borta ytterligare ett tag

Johan Lorentzon

Kevin Lee har nu meddelat att han haft oturen och skadat korsbandet på andra knät under rehab och läkning av knäskadan på sitt första knät.

Kevin ”The Motown Phenom” Lee (18-6) gick sin senaste match den 14 mars mot Charles Oliviera, en match Lee förlorade på submission i tredje ronden. Kort efter matchen skadade han också knät och uttryckte att han kommer ta en paus från sporten ett tag, både för att mentalt läka men även för knät. Han visste inte då exakt när han kommer återvända, men med operation och rehab så kunde vi nog räkna med minst 6 månader borta från oktagonen.

Vägen tillbaka har kantats av otur

Vägen tillbaka har inte varit lätt då Covid-19 pandemin gjorde att operationen av knät blev förskjuten och nu visar det sig att Lee även skadat korsbandet på sitt andra knä under läkningen och rehab av det första. Vilket i sin tur innebär att han kommer vara borta ännu längre.

Så här sa han på instagram.

 

Visa det här inlägget på Instagram

 

It’s in Gods hands but FUCK 2020

Ett inlägg delat av Kevin Lee (@motownphenom)

“I hurt it while trying to recover from this one,”

“But honestly, I’m not that discouraged about it. I feel like I’ve been on this path for a long-ass time, like last 10 years, and I’ve seen a lot of this sh*t happening. I didn’t know I was going to have it, but I knew for sure it was going to happen. I guess God wants me to have two strong knees, so when I come back, I’m going to f*ck somebody up.”

Under rådande situation med Covid, skador och allt är det nu oklart när Lee återvänder. Vi får helt enkelt vänta se när vi får se “The Motown Phenom” i oktagonen igen.

Läs mer
-1
Dana Sad
Dana Happy

Video
Inför UFC 252: Återupplev matchen mellan Jairzinho Rozenstruik och Junior Albini

Alexander Clausson

UFCs nästa numrerade gala närmare sig och i vanlig ordning har organisationen börjat publicera gratismatcher, för att marknadsföra eventet. I videon ovan kan läsaren ta del av Jairzinho Rozenstruiks möte med Junior Albini, som gick av stapeln i samband med ‘UFC Fight Night 144 – Assuncao vs. Moraes 2’. Under nästa PPV-gala kommer Rozenstruik ställas mot den tidigare tungviktsmästaren Junior Dos Santos.

UFC 252, som äger rum natten till den 16 augusti svensk tid, toppas av det avslutande mötet mellan den regerande tungviktsmästaren  Stipe Miocic och den tidigare dubbelmästaren Daniel Cormier 

UFC 252: Matchkort

Nedan kan ni se det rådande matchkortet:

 • Titelmatch i Tungvikt: Stipe Miocic (C) vs. Daniel Cormier
 • Bantamvikt: Sean O’Malley vs. Marlon Vera
 • Tungvikt: Junior Dos Santos vs. Jairzinho Rozenstruik
 • Lätt-Tungvikt: Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba

Annonserade matcher:

 • Stråvikt: Felice Herrig vs. Virna Jandiroba
 • Stråvikt: Livia Renata Souza vs. Ashley Yoder
 • Bantamvikt: John Dodson vs. Merab Dvalishvili
 • Tungvikt: Jorge Gonzalez vs. Isaac Villanueva
Läs mer
0
Dana Sad
Dana Happy
Omslaget till EA Sports UFC 4

Fyra bälteshållare får fem stjärnor i EA Sports UFC 4

Alexander Clausson

I dagarna har EA Sports släppt rankingen för det nya MMA-spelet ‘EA Sports UFC 4’. I artikeln kan läsaren ta del av de 50 UFC-‘fighters’ som hamnade högst upp på listan.

Fyra bälteshållare får fem stjärnor

Omslaget för det nya spelet pryds av mellanviktsmästaren Israel Adesanya och ‘BMF’-mästaren Jorge Masvidal, men ingen av dessa har belönats med fem stjärnor.

Två damer och två herrar har fått toppbetyg inför släppet av ‘EA Sports UFC 4’. Amanda Nunes och Valentina Shevchenko, samt Jon Jones och Khabib Nurmagomedov.

EA Sports äger rättigheterna till alla ‘fighters’ som någon gång varit under kontrakt med organisationen. Därför återfinns så väl pensionerade utövare och sådana som i nuläget är under kontrakt med andra organisationer. Högst rankade av pensionerade utövare är de tidigare mästarna Georges St-Pierre och Cain Velasquez. Bellators högst rankade ‘fighter’ är brasilianskan Cris Cyborg och den tidigare flugviktsmästaren Demetrious Johnson, som numera är under kontrakt med ONE Championship, har fått fyra och en halv stjärna.

Under, åtminstone, 2020 kommer spelet uppdateras efter varje UFC-gala. Det innebär att ‘fighters’ som går match på eventen kommer kunna påverka sin ranking i spelet.

EA Sports UFC 4: De 50 högst rankade utövarna

Den tidigare dubbelmästaren Daniel Cormier är ambassadör för spelet och har varit med och påverkat den nedanstående listan. Transkribering via ‘MMA Fighting‘.

Amanda Nunes – Bantamweight – ★★★★★
Jon Jones – Light Heavyweight – ★★★★★
Khabib Nurmagomedov – Lightweight – ★★★★★
Valentina Shevchenko – Flyweight – ★★★★★
Henry Cejudo – Bantamweight – ★★★★ 1/2
Israel Adesanya – Middleweight – ★★★★ 1/2
Zhang Weili – Strawweight – ★★★★ 1/2
Stipe Miocic – Heavyweight – ★★★★ 1/2
Georges St-Pierre – Welterweight – ★★★★ 1/2
Kamaru Usman – Welterweight – ★★★★ 1/2
Demetrious Johnson – Flyweight – ★★★★ 1/2
Alexander Volkanovski – Featherweight – ★★★★ 1/2
Max Holloway – Featherweight – ★★★★ 1/2
Jorge Masvidal – Welterweight – ★★★★ 1/2
T.J Dillashaw – Bantamweight – ★★★★ 1/2
Daniel Cormier – Heavyweight – ★★★★ 1/2
Rose Namajunas – Strawweight – ★★★★ 1/2
Justin Gaethje – Lightweight – ★★★★ 1/2
Petr Yan – Bantamweight – ★★★★ 1/2
Conor McGregor – Lightweight – ★★★★ 1/2
Deiveson Figueiredo – Flyweight – ★★★★ 1/2
Francis Ngannou – Heavyweight – ★★★★ 1/2
Cris Cyborg – Featherweight – ★★★★ 1/2
Tony Ferguson – Lightweight – ★★★★ 1/2
Joanna Jedrzejczyk – Strawweight – ★★★★ 1/2
Marlon Moraes – Bantamweight – ★★★★ 1/2
Jose Aldo – Bantamweight – ★★★★ 1/2
Tyron Woodley – Welterweight – ★★★★ 1/2
Robert Whittaker – Middleweight – ★★★★ 1/2
Glover Teixeira – Light heavyweight – ★★★★ 1/2
Yoel Romero – Middleweight – ★★★★ 1/2
Jessica Andrade – Strawweight- ★★★★ 1/2
Aljamain Sterling – Bantamweight – ★★★★ 1/2
Curtis Blaydes – Heavyweight – ★★★★ 1/2
Alistair Overeem – Heavyweight – ★★★★ 1/2
Cain Velasquez – Heavyweight – ★★★★ 1/2
Joseph Benavidez – Flyweight – ★★★★ 1/2
Ronaldo Souza – Middleweight – ★★★★ 1/2
Holly Holm – Bantamweight – ★★★★ 1/2
Colby Covington – Welterweight – ★★★★ 1/2
Leon Edwards – Welterweight – ★★★★ 1/2
Rafael Dos Anjos – Welterweight – ★★★★ 1/2
Dustin Poirier – Lightweight – ★★★★
Ronda Rousey – Bantamweight – ★★★★
Tatiana Suarez – Strawweight – ★★★★
Cody Garbrandt – Bantamweight – ★★★★
Dominick Reyes – Light Heavyweight – ★★★★
Anthony Johnson – Light Heavyweight – ★★★★
Paulo Costa – Middleweight – ★★★★
Darren Till – Middleweight – ★★★★

Läs mer
0
Dana Sad
Dana Happy

Ada pol adakala bahkan ribuan situs-situs prediksi bola slot online keinginan laribercempera abadi internet. Membawadiri batari bayang-bayang didalam negri berbatas luarbiasa negri angan-angan elegan Inggris.

Lamun sayangnya sangat kira-kira andaikan patutnya dibilang bohongan abolisi perkiraan gelembung adagium agen sbobet Indonesia angan-angan tampak keunggulan keinginan Sempurna Malahan bisajadi dipandang cuma dibuat Kasar Aja palsu atas bukti khayalan ada.