Intervjuer, Nyheter, UFC

Knockoutkungen Rafael Fiziev: ”Rafael dos Anjos, when you lose to me you need to change your name!”

Av

Elin Sundqvist

01/02/2022
Rafael Fiziev

I en exklusiv intervju lär Kimura känna Rafael Fiziev (11-1) inför det stundande mötet på UFC Fight Night: dos Anjos vs. Fiziev den 19 februari i Las Vegas.

Rafael Fiziev blir hövding: ”Now I am Ataman, this is my nickname”

Rafael föddes i en liten by i Kazakstan. När hans föräldrar bestämde sig för att flytta till Bishkek i Kirgizistan hade Rafael hunnit bli 12 år gammal. Ett starkt minne från den första skoldagen blev en katalysator för hans framtida kampsportskarriär:

When I went to school the first day in Kirgizstan some kid started a fight with me, because it’s cool you know and we’re kids, 12 years old. Somebody punched me. And I was scared, so I couldn’t punch him. The next day I went to Muay Thai training because I wanted to fight and fuck up this guy who punched me, who wanted to fight with me.

När jag gick till skolan första dagen i Kirgizistan startade någon unge ett bråk med mig, för att det är är coolt du vet och vi var barn, 12 år gamla. Någon slog mig. Och jag var rädd, så jag kunde inte slå honom. Nästa dag gick jag på thaiboxningsträning för att jag ville bråka och fucka upp den här killen som slog mig, som ville bråka med mig.

Men att visa sig tuff och stark började faktiskt tidigare än så. När Rafael fortfarande bodde i den lilla byn i Kazakstan så fanns det en lek i skolan där barnen frågade varandra vem som är ”ataman”. Ordet ”ataman” härstammar från Turkiet, och turkiskan är nära besläktad med språken som talas i Kirgizistan, Kazakstan, Turkmenistan och Azerbajdzjan. Direkt översatt från ryska blir det hövding.

Ataman it means like ’father of people’. It’s used in the army. It is that guy who everybody respects, everyone is scared of him. He has big power. He has not lost, he is a warrior.

Ataman” betyder ungefär ’folkets fader’. Det används i armén. Det är den mannen som alla respekterar, alla är rädda för honom. Han har stor makt. Han har inte förlorat, han är en krigare.

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

Rafaels pappa ville inte se honom förlora

Ataman var ju den bästa, han som alla var rädd för men också han som alla ville vara. Men när Rafael var sex år gammal visste han inte vad ataman var för något. Hans pappa jobbade ibland långt från hemmet vilket gjorde att han kunde vara borta flera veckor i sträck. När han kom hem ville också han veta vem som var ataman i skolan.

Who is ataman in you class? But I didn’t know who ataman is. I said ‘Not me’. My father is very… I don’t know how to say in English but, if his son lost to somebody, if his son is scared of somebody he gets very angry. He get’s very angry for his son you know.

Vem är ataman i din klass? Men jag visste inte vem ataman var. Jag sade ’inte jag’. Min pappa är väldigt… Jag vet inte hur jag ska säga det på engelska men, om hans son förlorar mot någon, om hans son är rädd för någon blir han väldigt arg. Han blir väldigt arg för sin son du vet.

Rafael förstod ganska snart att han måste vara hövdingen för att behålla husfriden, och när hans mamma förklarat vad det betydde blev ataman något Rafael strävade efter att bli.

Efter bara en månads thaiboxningsträning i Kirgizistan tävlade Rafael i det nationella mästerskapet och vann. Nu kunde han ta revansch.

After one month when I started training I went to Kirgizstan championship. And I took 2nd place. After that I started train to fight. I came back to school after the championship, and I fucked up this guy.

Efter en månads träning tävlade jag i Kirgizistanska mästerskapen. Och jag kom på 2:a plats. Efter det började jag träna för att gå matcher. Jag kom tillbaks till skolan efter mästerskapen och gav igen mot den här killen.

Nu var Rafael igång och tävlande i stort sett varje eller varannan helg åren som följde.

I Kirgizistan tävlade man i allt

Eftersom Kirgizistan är ett ganska litet land så tävlar de flesta som utövar kampsport i flera olika discipliner. Varje år släpps ett nationellt tävlingsschema. Vad Rafael gjorde var att anpassa träningen efter den tävling som stod närmast. Det gjorde att han likt många andra kampsportare fick en bred erfarenhet tidigt.

Kirgizistan is a small country, and we fight everywhere. Everyone fight everywhere. Kickboxer don’t fight only in Kickboxing, same with Muay Thai fighters. We do not fight only Muay Thai, we fight in Kickboxing, Wushu Sanda, Combat Sambo, in Karate, and Taekwondo. Hand to hand fighting, Combat ji-jitsu. There a more competitions if you do all sports.

Kirgizistan är ett litet land, och vi fightas överallt. Alla fightas överallt. Kickboxare fightas inte bara i kickboxning, samma sak med thaiboxare. Vi tävlar inte bara i thaiboxning, vi fightas i kickboxning, wushu sanda, combat sambo, i karate och taekwondo. Hand till hand fighting, combat ji-jutsu. Det finns fler tävlingar om du tränar alla sporter.

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

Alla de olika disciplinerna formar en unik stil

Rafael tror inte att hans stil liknar någon annans. Han säger att han aldrig har haft någon specifik förebild eller någon han försökt efterlikna. Det man ser i hans stående spel är fragment av alla olika falanger inom kampsport som han tränat sedan han var liten.

I have my style and I never try to be the same as someone else. If you notice I have something special. Someone maybe have footwork like Dominick Cruz, or when everyone try to copy TJ Dillashaw, he’s footwork. A lot of people try to copy Petr Yans boxing or something like that. But I never try to do this. I trained with a coach for just four years, and after this – I´m alone.

Jag har min egen stil och jag försöker aldrig att vara som någon annan. Om du lägger märket till det så har jag något speciellt. Någon kanske har fotarbete som Dominick Cruz, eller som när alla försöker kopiera TJ Dillashaw, hans fotarbete. Många försöker kopiera Petr Yans boxning eller något liknande. Men jag försöker aldrig göra det där. Jag tränade med en coach bara under fyra år, och efter det  så har jag varit ensam.

Även om Rafael menar att han inte längre har någon specifik coach, så tränar han fortfarande kickboxning, thaiboxning, boxning och försöker att ta med sig något från träningarna. Han plockar ut det han tycker är bäst, och försöker att mixa upp det med Muay Thai och med MMA.

This is why I think I have a little bit special technique, some special move, some special you know. I try to use amateur boxning, kickboxing, muay thai and taekwondo. I try to mix all these together.

Det här är varför jag tror att jag har lite specialtekniker, lite speciell rörelse, något speciellt du vet. Jag försöker att använda amatörboxning, kickboxing, thaiboxning och taekwondo. Jag försöker mixa ihop alla de här.

Träningen med Valentina och Antonina Shevchenko under Pavel Fedatov

Efter att Rafael kommit på andra plats i Kirgizistans thaiboxningsmästerskap bjöd Pavel Fedatov in honom år 2006 för att börja träna med Valentina. Vid den här tiden vägde de ungefär lika mycket, och Valentina förberedde sig inför världsmästerskapen i thaiboxning. Pavel var därför på jakt efter den bästa träningspartnern till henne, och det tyckte han att Rafael var:

I didn’t really come second place, I won the final against this guy. But he got his hand raised just because his coach is president of the Muay Thai federation in Kirgizstan. He won over me just because of this. That’s why Pavel took me to train with them.

Jag kom egentligen inte på andra plats, jag vann över den här killen i finalen. Men han fick sin hand höjd för att hans coach är president vid thaiboxnings-federationen i Kirgizistan. Det var därför Pavel tog mig för att börja träna med dem.

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

Knockade boxningscoach från Tiger Muay Thai i MMA-debuten

Rafael tränade med Pavel och Shevchenko-systrarna under fyra år. Men när han var klar med sin polisutbildning började han tänka allt mer på UFC. Han visste att tidsfönstret som atlet är tight, och efter en knockout-vinst i Kina började saker att hända.

My debut fight in MMA I fought with Sam Bastin, the boxing coach at Tiger Muay Thai & MMA. It was a pro fight in China. I knocked him out, and after my friend sent a message to the owner of Phuket Top Team. And he said like ‘this guy knocked out the boxing coach from Tiger Muay Thai. If you take him for free training, this is good.

I min MMA-debut mötte jag Sam Bastin, boxningscoach på Tiger Muay Thai & MMA. Det var en proffsmatch i Kina. Jag knockade honom, och efter det här skickade min vän ett meddelande till ägaren av Phuket Top Team. Han sade typ ’den här killen knockade boxningscoachen på Tiger Muay Thai. Om du tar in honom på gratis träning så är det bra.

Phuket Top Team tog Rafael på sitt fight team. Men även om träningen var gratis så var Rafael fortfarande tvungen att betala för boende, mat och allting runt omkring. Men till sina föräldrar sade Rafael att Top Team sponsrade honom med allt.

I said like Phuket Top Team sponsor me with house, with food, with everything. But I knew they wouldn’t to that. They would only sponsor my training. So I took the 700 USD I had – and went.

Jag sade att Phuket Top Team sponsrar mig med boende, mat, med allting. Men jag visste att de inte skulle göra det. De skulle bara sponsra min träning. Så jag tog de 700 USD jag hade –  och åkte.

Matrix-videon fick Rafaels karriär att ta fart

Med inte så mycket pengar på fickan försökte Rafael att leva på 100 Bath (28 kr) per dag. För det skulle han hålla sig med boende, moped, mat och andra nödvändigheter. Det var tufft, men han började gå thaiboxningsmatcher för att tjäna pengar. På sidan av det letade han efter MMA-matcher.

And yeah, then I started to fight Muay Thai to make money, and looked for MMA fights  the same time. I agreed with everyone (for fight). If someone asked me ‘do you wan’t to fight in 77 kg?’ I said let’s go. 70 kg, 66 kg, I agreed with everyone.

Och tja, jag började gå matcher i thaiboxning för att tjäna pengar och letade samtidigt efter MMA-matcher. Jag gick med på allt (för att få tävla). Om någon frågade mig ’vill du fightas i 77 kg, sade jag ja. 70, 66, jag gick med på alla.

När Rafaels Matrix-move i en thaiboxningsmatch gick viralt började karriären ta fart på allvar. Han skrev kontrakt med ROAD FC och blev ett allt mer välkänt namn.

The thing that made my career go up was this Matrix video. This video, this moment pushed my career forward. When I then signed contract with ROAD FC everything started to go up.

Det som fick min karriär att lyfta var den här Matrix-videon. Den här videon, det här ögonblicket pushade min karriär framåt. När jag sen skrev kontrakt med ROAD FC började allting lyfta.

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

Flytten till Tiger Muay Thai

När ett jobb som K1-coach på Tiger blev ledigt 2017 bytta Rafael gym. Numera är han coach i thaiboxning för MMA, och han tycker att rollen som coach också har hjälp honom i hans egen karriär.

It’s good because like after fight when you come back, and next day you go to teaching, your brain is busy. Maybe you rest and don’t train, but your brain is busy. You think about technique, about movement, about everything you know. It helps you to stay busy.

Det är bra för att till exempel efter en match när du kommer tillbaks, och nästa dag går du och coachar, då är din hjärna igång. Kanske vilar du och inte tränar, men din hjärna är aktiv. Du tänker på teknik, på rörelse, på allt du vet. Det hjälper dig att hålla igång.

Miljön på Tiger och nivån på sparringen är också en viktig faktor för karriären tror Rafael.

In Tiger I see something new every day. Of course, the schedule is the same every day, but everyday there is new people. And that’s why this atmosphere is so special.

På Tiger ser jag något nytt varje dag. Självklart, schemat är likadant varje dag, men varje dag finns det nya människor. Och det är därför den här atmosfären är så speciell.

Henri Hooft bjuder in Rafael till Sandford MMA

När Rafael nyligen var i USA under en längre period så ville han undvika American Top Team. Det finns många namn där som han tror kan bli aktuella för honom att möta i framtiden, och efter att Rafaels Matrix-video gick viral fick han dessutom kontakt med Henri Hooft på Instagram. Henry ville gärna ha Rafael i gymmet och bjöd därför in honom till Sandford MMA.

 

Visa detta inlägg på Instagram

 

Ett inlägg delat av Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

Henri he make everyone together, he make everyone (feel) like big family. The gym is not like Tiger Muay Thai, where there is some Russians who go only with Russians, some Brazilians only go with Brazilians. It’s one gym, but we have a lot of families. This is not so good. But in Sanford MMA Henri makes everyone (to come) together. Everyone helps everyone. If you have fight, everyone helps you. Sometimes Henri invite everyone to some place for the weekend, to cook something or do something together. So the atmosphere is Sanford is like family, everyone is good with everyone.”

Henri förenar alla, han gör alla till en stor familj. Gymmet är inte som Tiger Muay Thai där det finns ryssar som bara kör med ryssar, några brasilianare som bara kör med brasilianare. Det (Tiger) är ett gym, men många familjer. Det här är inte så bra. Men på Sanford MMA får Henri alla att komma samman. Alla hjälper alla. Om du har match hjälper alla dig. Ibland bjuder Henri in alla till något ställe inför helgen för att laga mat eller göra något tillsammans. Så atmosfären i Sanford är som familj, alla är bra med alla.

Vägen till buren och mötet mot Rafael dos Anjos – Tränat med Khamzat och Petr Yan

Just nu stundar mötet med Rafael dos Anjos, och Rafael är mitt uppe i förberedelserna.

I think about the fight every day, I think about my opponent and I watch his fights every day. Now in Tiger we have a good team, a lot of fighters has come back now. Today it was a very busy session. Khamzat Chimaev, Petr Yan, Yaroslav Amosov from Bellator, so the 170 lb champion. And a lot of strong guys from Russia. Now it is so good.

Jag tänker på matchen varje jag. Jag tänker på min motståndare och tittar på hans matcher varje dag. På Tiger nu har vi ett bra team, många fighters har kommit tillbaks. Idag var det väldigt många. Khamzat Chimaev, Petr Yan, Yaroslav Amosov från Bellator, så welterviktsmästaren. Och många starka killar från Ryssland. Nu är det så bra.

När matchdagen kommer och det är dags att gå mot buren mår Rafael som allra bäst. Han känner sig som mest hemma när dörrarna till oktagonen stängs.

I love every moment in the fight. I love how he punch me, kick me. I love how I punch and kick him. I love when I punch or kick him, how the audience say ‘woow’, I love this. I love my job. When I fight I love everything. For me this is something special.

Jag älskar varje ögonblick när jag fightas. Jag älskar hur han slår mig, sparkar mig. Jag älskar hur jag slår och sparkar honom. Jag älskar när jag slår eller sparkar honom och publiken säger ’woow’, jag älskar mitt jobb. När jag fightas älskar jag allting. För mig är det här något speciellt.

Det har varit svårt att få matcher i UFC

Innan matchen mot Bobby Green tackade 14 fighters nej till att möta Rafael. Enligt Rafael och hans manager Danny Rube var Rafael för farlig för sina motståndare. Men nu när Rafael är rankad i lättviktsklassen går det bättre att boka matcher.

Brad [Ridell] said yes because he can’t say no. I don’t know, but after the fight with Brad I got ranked, and now it’s more easy to get fights.

Brad (Ridell) sade ja för att han inte kan säga nej. Jag vet inte, men efter matchen mot Brad blev jag rankad, och nu är det lättare att få matcher.

Rafael är väldigt glad att han ska få möte Rafael dos Anjos och säger att han har tur som får möta ett så stort namn, och tidigare lättviktsmästare. Men det finns också en historia till varför Rafaels ögon hamnat på just dos Anjos.

I put his video, when Bruce Buffer said ‘Rafaeeel’, and I repeated this video many, many times because Bruce Buffer said Rafael. And I dreamed you know, oh I want this. I want my name here. Now I fight against him, it feels nice. But it is a big risk also because I fought only one and a half month ago and my body is still… I still have some injuries.

Jag satte på hans video, när Bruce Buffer sa ’Rafaeeel’, och jag såg den många, många gånger för att Bruce sade Rafael. Och jag drömde du vet, åh jag vill det här. Jag vill ha mitt namn här. Nu ska jag fightas mot honom, det känns roligt. Men det är en stor risk också för att jag gick match för en och en halv månad sedan och min kropp är fortfarande… jag har fortfarande lite skador.

”Allt eller inget, jag går ut i krig”

Rafael tycker dock att mötet mot dos Anjos är värt risken då det inte är alla som får chansen att möta ett toppnamn så snart i sin karriär.

I’m ranked 11, and I fight with a guy ranked 6 who have a big name, former champion and a very strong guy, very dangerous challenge for me. This is a risk for me but – everything of nothing, I go to war.

Jag är rankad 11, och jag går match mot en kille rankad 6:a och är ett stort namn, tidigare mästare och en väldigt stark kille, väldigt farlig utmaning för mig. Det är en risk för mig men – allt eller inget. Jag går ut i krig.

Nu är det Rafael Fiziev som möter en Rafael han vet är farlig. Innan match hör Rafael alltid en röst inom sig som säger att han kanske kommer att förlora, att motståndaren är stenhård och att han kommer att få stryk.

And this little guy inside he always talk. Just before I go to the cage I say to him; do you want to go with me to the cage? And he say ‘no’. And after when I go win, I say hey, where are you now?

Och den här lilla killen inom mig pratar alltid. Precis innan jag går till buren säger jag till honom; vill du följa med mig till buren? Och han säger ’nej’. Och efteråt, när jag har vunnit säger jag ’ey, vart är du nu?

Kanske är det ataman som segrar över den lilla rösten med tvivel inombords. För till Rafael dos Anjos har Fiziev bara ett enda meddelande så här innan matchen:

Rafael Dos Anjos, when you lose to me you need to change your name!

Rafael dos Anjos, när du förlorar mot mig måste du byta ditt namn!

Jag hoppas att jag inte förlorar, säger Rafael och skrattar – det kan bara finnas en Ataman.

Relaterade Artiklar

Din önskelista

My wishlist

    Din önskelista är för närvarande tom. Lägg till något och kom tillbaka igen.

Sök