Nyheter

Robert Whittaker anser sig vara en bättre fighter efter senaste förlusten

Av

Jonathan Damm

08/03/2022
Robert Whittaker Israel Adesanya

Efter att tidigare i år ha förlorat mot Israel Adesanya för en andra gång så menar nu Robert Whittaker att matchen gjorde honom till en bättre fighter.

Robert Whittaker blev en bättre fighter av senaste förlusten

Under 2019 så fick den dåvarande mellanviktsmästaren Robert Whittaker (24-6) se sig besegrad av den nuvarande mästaren Israel Adesanya (22-1). I samband med det menar Whittaker att han förlorade någonting inom sig själv, någonting han fick tillbaka i och med att de två ställdes mot varandra i ett returmöte tidigare under detta året. Detta trots att han återigen fick se sig besegrad av Adesanya.

Någonting ändrades mentalt

I en intervju med amerikanska CBS berättar Whittaker att han anser att han lämnade den senaste matchen med Adesanya som en bättre fighter, då han menar att någonting ändrades mentalt efter matchens första rond.

From the way I lost that first fight going into that second fight, there are a lot of things, a lot of caution, a lot of hesitancy, a lot of what-ifs, and they’re always present in the lead-up, in the build-up, in the way you train and in the fight itself. You can see those coming out in that first round. Second round onwards, it hit me like a bolt of lightning. It’s not going to happen like this. I’ve worked too hard. I took it all back from him. I took away all that hesitancy and caution. All the things that were built up from that first fight. You can see that in rounds two, three, four, five. I get better. I didn’t get the W, OK, but on the back end of that fight, I took so much more than that. I feel like it’s come full circle. I’ve left that fight as such a better fighter.

Från sättet jag förlorade den första matchen, inför den andra matchen, så fanns det många saker, mycket försiktighet, en massa tveksamhet, många “tänk om” och de är alltid närvarande inför matchen, under uppbyggandet, i sättet du tränar och i matchen i sig. Du kan se dem komma fram under den första ronden. Andra ronden och framåt, så träffade det mig som en blixt. Det kommer inte att hända så här. Jag har jobbat för hårt. Jag tog tillbaka allt från honom. Jag tog bort all tveksamhet och försiktighet. Allt som byggts upp till följd av den första matchen. Du kan se det i rond två, tre, fyra och fem. Jag blir bättre. Jag fick inte vinsten, okej, men till följd av den matchen tog jag någonting mycket bättre. Det känns som att jag har gått ett varv. Jag lämnade den matchen som en bättre fighter.

Adesanya är största hindret

Whittaker menar att han nu ser fram emot framtiden och att hans största hinder är att besegra just Adesanya.

I am just so excited for the future and for the things I can do from here. It’s like I took part of my spirit back. I’ve been formulating things and building things up now. Honestly, my biggest obstacle in this division is Adesanya. The way that fight went down and how close it was, if that was my biggest obstacle then nothing is going to get in my way of getting back at him. The rate at which I’ve been evolving and getting better and my age and the amount of time I have to do it and how I’m just entering my prime years, it’s all a recipe for something interesting.

Jag är bara så exalterad för framtiden och för sakerna jag kan göra härifrån. Det är som att jag tog tillbaka en del av min ande. Jag har formulerat och byggt upp saker nu. Helt ärligt, mitt största hinder i den här viktklassen är Adesanya. Sättet den fighten slutade och hur jämn den var, om det var mitt största hinder så kommer ingenting att komma i vägen för mig att komma tillbaka till honom. Takten som jag har utvecklats och blivit bättre och min ålder och tiden jag har att spendera på det och hur jag precis kommer in i mina främsta år, är allt tillsammans ett recept på någonting intressant.

Fokus på en tredje match mot Adesanya

Whittaker är inte helt stängd för en flytt upp till lätt-tungvikt men hans fokus i nuläget är att vinna i en tredje match mot Adesanya.

It’s hard to say. I’m doing really well at middleweight. I’m going to work my way up and take the crown of Israel one more time. Depending on how that fight goes, maybe I’ll change things up and switch them up a bit. I like the idea of chasing down Adesanya one more time, for old time’s sake.

Det är svårt att säga. Jag gör väldigt bra ifrån mig i mellanvikt. Jag kommer att jobba mig upp och ta kronan ifrån Israel en gång till. Beroende på hur den matchen går så kanske jag ändrar saker lite grann. Jag gillar idéen av att jaga ned Adesanya en gång till, för gamla tiders skull.

När och om Whittaker får en tredje match mot Adesanya är i nuläget ännu osäkert.

Relaterade Artiklar

Din önskelista

My wishlist

    Din önskelista är för närvarande tom. Lägg till något och kom tillbaka igen.

Sök